Til innholdet

Lysaktiverte kjemikalier mot lakselus - Photolice

Bruk av fotoaktiverte forbindelser kan være mulig å bruke for å eliminere lakselus fra fisk i akvakulturmiljøer, men ytterligere studier er nødvendige.

Cristian Palmer Xexawgzyobc Unsplash Original

← Se flere resultater
Prosjekt:
901689

Kontroll med lakselus har lenge vært den største utfordringen for videre utvikling av en bærekraftig næring. Forebyggende tiltak er forventet å spille en økende rolle, men erfaringen tilsier at behandling fremdeles vil være et viktig verktøy i en effektiv lusestrategi. 

Fotoaktiverte forbindelser

En fotoaktivert forbindelse er en kjemisk enhet som ved absorpsjon av lys induserer en kjemisk eller fysisk endring av en annen kjemisk enhet.

Mange typer kjemiske strukturer kan brukes som fotoaktiverte forbindelser.  Flere syntetiske forbindelser er godkjent for bruk i humanmedisin. Det er også mange naturlige forbindelser eller derivater som kan brukes som fotoaktiverte stoffer.

Bruk av fotoaktiverte forbindelser basert på naturlige forbindelser vil kunne ha den fordelen at stoffene lett og raskt brytes ned til naturlig forekommende metabolitter og dermed forårsake begrensede miljøproblemer rundt oppdrettsanlegg.

Kan lysaktiverte kjemikalier være en behandling mot lakselus?

I prosjektet «Photolice» har forskerne testet om lysaktiverte kjemikalier brukt i human kreftmedisin kan være en effektiv og miljøvennlig behandlingsmetode mot lakselus.

Prosjektet besto av tre deler, som først undersøkte den direkte effekten av stoffer på lakselus, deretter ble utvalgte stoffer testet på luseinfisert fisk og til slutt på organismer fra miljøet rundt merden. Ni ulike forbindelser ble testet, hvor tre av de testede forbindelsene induserte dødelighet når de ble brukt direkte på lakselus, men induserte ikke tap av lakselus når de ble brukt på infisert fisk.

De testede forbindelsene hadde ingen negative effekter på fiskevelferden, induserte heller ikke dødelighet eller endret atferd hos strandreker som ble brukt som eksempel på en organismer som kanskje kunne påvirkes. 

​«Næringsnytten er foreløpig begrenset, siden man ikke lyktes med å finne forbindelser som vesentlig reduserte mengden lus i kommersielt rettede forsøk. Likevel lyktes man med å indusere dødelighet når lus ble eksponert direkte for de testede midlere, og det ble ikke funnet negative effekter på laksen. Dette peker i retning av at videre forskning kanskje kan lykkes med å finne egnete midler som kan aktiveres og deaktiveres med lys, noe som vil være nyttig med tanke på også å unngå miljøeffekter» fagsjef Kjell Maroni.

 

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up