Til innholdet

Hvitfisk

02.08.2022
Stine Falk-Petersen

← Se flere resultater

Mikrobiologisk kvalitet på rogn av hvitfisk

Rogn fra hvitfisk er et produkt som mange kjenner til, men kunnskap om hvordan rogn bør behandles og ivaretas er mindre kjent. Hva påvirker kvaliteten på rogn og hva er spesielt viktig å huske på for å unngå at kvaliteten forringes?

Prosjekt:
901724
Del artikkel

Rogn er et biprodukt som opp gjennom historien har vært konsumert fersk, rett etter koking, eller etter prosessering; tørking, hermetisering, frysing eller sukkersalting til diverse kaviarprodukter. Rogn inneholder høye nivåer av fett og protein og det er derfor et rikt medium for mikrobiell vekst som kan føre til at produktet får uønskede egenskaper. Dette gjør behovet for en rask og korrekt prosessering stort, slik at kvaliteten beholdes best mulig. Målet med dette prosjektet har vært å få en oversikt over forskningsbaserte studier på mikrobiologisk kvalitet på rognprodukter fra torsk, rognkjeks, sei og lange.

​FHF mener nytteverdien av prosjektet er stor da utnyttelse og salg av rognprodukter kan utgjøre en viktig inntektskilde for hvitfisknæringen. Kunnskap om effekten av konservering er viktig for å kunne oppfylle krav kjøperne stiller til mikrobiologisk kvalitet. Det finnes per i dag lite tilgjengelig forskningsdokumentasjon på rognprodukter fra torsk, rognkjeks, sei og lange. Dermed har næringen lite å vise til i forhold til kundekrav og reklamasjoner. Resultatene fra prosjektet vil ha en klar næringsnytte ved for eksempel utforming av produktspesifikasjoner.

Fiskeindustrien har lange tradisjoner med muntlig kunnskapsoverføring, og dette gjelder også for håndtering av rogn. Sentrale oppkjøpere av rogn har utarbeidet resepter som beskriver hvordan rogna de kjøper skal være håndtert og konservert. For å heve kunnskapen om mikrobiell kvalitetsforringelse av rogn og hvordan denne påvirkes av håndtering og konservering, foreslås det at det utarbeides en “beste praksis-protokoll” som industrien kan bruke i sitt daglige arbeide. En slik protokoll kan være et ekstra bidrag til den muntlige tradisjonen for kunnskapsoverføring, samt kunnskapsoppbygging, og på sikt, være et bidrag til å forbedre rognkvaliteten.

 

Les mer om resultatene her.

keyboard_arrow_up