Til innholdet

Ny kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse

Nå foreligger nye kartlegginger av landingsmønsteret. Det er oversikter over de enkelte landingsområdene, og det er bl.a. fordelt på fartøystørrelser og redskapstype.

Foto: Nofima
Landingsmønster

Det er viktig å få f​ram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Det er dokumentasjon som er viktig for sentrale og lokale myndigheter, for næringsorganisasjonene og for de enkelte aktører, både i flåten og industrien.

Derfor bidrar FHF til at slike analyser gjøres og nå foreligger en ny kartlegging fra Nofima.

Det er kartlagt på de enkelte fartøystørrelser og for de enkelte redskapstyper.

Den finnes en separat kartlegging for hvert lokalt landingsområde, hvilket gjør at det er et omfattende materiale.

Men det gjør også at den blir konkret og nyttig for den enkelte og ikke minst på lokalt nivå.

Og det er lett tilgjengelig; man finner en separat presentasjon for hvert landingsområde der all informasjon ligger.

Slike kartlegginger er viktige bidrag til at næring og myndigheter kan finne nye og gode løsninger for økt effektivitet og lønnsomhet. 

Du finner informasjon om prosjektet og alle presentasjoner og rapporter her

keyboard_arrow_up