Til innholdet

Nye tall på verdiskaping og ringvirkninger i fiskeriene

En verdiskaping på 12,4 mrd., 18.800 sysselsatte, en skatte-effekt på 5,8 mrd. og verdiskapingsbidrag til 360 kommuner. Det noe av det som dokumenteres i en ny rapport fra Nofima om verdiskaping i fiskeriene.

Flåten Ringvirkninger
← Se flere resultater
Prosjekt:
901606

Det er av stor betydning å dokumentere hvilken betydning den norske fiskerinæringen har og hvilket bidrag den sektoren gir til samfunnet. Det er av betydning for næringsaktører og næringsorganisasjoner, det er av betydning for myndighetene som legger rammebetingelsene for næringen og det er av betydning for de omkring næringen som indirekte berøres av den.

Det er grunnen til at FHF har initiert et prosjekt som nettopp skal bidra med forskningsbasert dokumentasjon på dette, Nofima er prosjektleder og har nettopp publisert en rapport med omfattende dokumentasjon av flere viktige sider ved næringen.

Rapporten viser bl.a. at næringen bidrar med netto verdiskaping på 21,4 mrd. kroner, der 13,8 er direkte effekter mens 7,6 mrd. er effekter fra ringvirkninger i næringen.

Det dokumenteres at verdiskapingen bidrar til totalt 360 kommuner om man regner med ringvirkninger, og at den samlete skatte-effekt er på 5,8 mrd. kroner.

En nyhetsartikkel fra Nofima om resultatene finner du her.

Du finner alt om prosjektet, alle rapporter inkludert den siste om fiskeriene her.

 

keyboard_arrow_up