Til innholdet

Treningssimulator for ringnotfiske utviklet for fremtidens skippere

En treningssimulator for ringnotfiske utviklet av Kongsberg Digital vil bidra til bedre sikkerhet om bord, samt redusert tap av kostbart fiskeriutstyr. 30. april ble det gjennomført en demo av treningssimulatoren ved Nordland Fagskole i Lofoten.

Foto: Kongsberg Digital
901423 K SIM Fotokongbergdigital
Tekst modul

Kongsberg Digital har nylig gjennomført et prosjekt for utvikling av simuleringsteknologi for ringnotfiske, et prosjekt som er delfinansiert av FHF. Den nye funksjonaliteten utgjør en betydelig videreutvikling av selskapets eksisterende fiskerisimulator. Tirsdag 30. april 2024 ble det gjennomført en demo av treningssimulatoren for Nordland Fagskole på Leknes i Lofoten.

Digitale løsninger for ferdighetstrening vil bidra til å redusere tap av kostbart fiskeriutstyr
Fiskerisimulatoren K-Sim Fishery ble lansert i 2018, og er en topp moderne simulatorapplikasjon som opprinnelig ble utviklet for opplæring av studenter og mannskap i trålfiske. Nå er simulatoren videreutviklet for ringnotfiske.

Målet er at simulatoren skal bidra til å forbedre fiskeutstyr og -metoder, samt fangst- og lagringsprosedyrer for å forbedre fiskekvaliteten. Samtidig vil simulatoren kunne forhindre både tap av fisk og tap av kostbart fiskeriutstyr. På denne måten kan den digitale løsningen for ferdighetstrening bidra til å redusere kostnader i fiskerinæringen.

Bedre sikkerhet for mannskap innen ringnotfiske
Avansert hydrodynamisk modellering av fartøy og utstyr og nøyaktig gjenskaping av effekter som vind, bølger og tidevannsstrømmer gjør at simulerte fartøy og utstyr oppfører seg slik som i virkeligheten. Dette bidrar til å heve kunnskap og kompetanse for mannskapet som igjen vil bidra til å forbedre både sikkerhet og effektivitet i disse typer fiskerimetoder.

– Dagens fiskeoperasjoner er avanserte og krever svært kompetente mannskap om bord på fartøyene, sier Are Føllesdal Tjønn, administrerende direktør ved Kongsberg Digital. – Ved å legge til ny funksjonalitet for ringnot, kan enda flere yrkesfiskere få verdifull opplæring som øker sikkerheten og effektiviteten, samt gir en mer bærekraftig tilnærming til fiskeri. Vi er stolte av å kunne bidra til utviklingen av denne industrien, som er avgjørende for en stor del av verdens befolkning, bekrefter Føllesdal Tjønn.

(artikkelen fortsetter under bildekarusellen nedenfor)

Bildegalleri modul
Foto: Kongsberg Digital
901423 K SIM Fotokongbergdigital Bjarne
Bjarne Wulff (produktrådgiver innen maritim simulering i Kongsberg Digital) demonstrerer treningssimulatoren under en demo på Nordland Fagskole på Leknes i Lofoten 30. april 2024.
Foto: Kongsberg Digital
901423 K SIM Fotokongbergdigital 03
Digitale løsninger for ferdighetstrening bidrar til en mer spennende fiskeriutdanning.
Foto: Kongsberg Digital
901423 K SIM Fotokongbergdigital 04
Skipet Måløyfjord er brukt som utgangspunkt for den nyutviklede treningssimulatoren for ringnotfiske.
Foto: Kongsberg Digital
901423 K SIM Fotokongbergdigital 05
Vi får demonstrert hvordan fisken fanges i ringnoten. Til høyre på bildet: Avdelingsleder Finn Hartvigsen ved Nordland Fagskole på Leknes i Lofoten.
Tekst modul

Tett samarbeid
Prosjektet har vært ledet av Kongsberg Digital i samarbeid med Hordaland videregående skole, Mørenot Austevoll AS, Austevoll Seafood ASA og Sørheim Holding AS. I tillegg til å dele uvurderlig innsikt, råd og bransjekunnskap, har disse partnerne bidratt med datainformasjon og assistert med systemtesting og verifisering av nøyaktigheten i simuleringen.

– Det nære samarbeidet med industrien har vært ekstremt viktig for å kunne sikre maksimal realisme i simulert utstyr og scenarioer, kommenterer Bjarne Wulff, produktrådgiver innen maritim simulering i Kongsberg Digital. – Jeg er stolt over å vise frem hva vi har oppnådd i dette prosjektet, og vi vil fortsette med å utvikle fiskerisimulatoren for å møte også fremtidige behov fra industrien, påpeker han.

Tas i bruk av flere utdanningsinstitusjoner
Etter endt ringnotprosjekt vil den nye applikasjonen bli installert ved flere utdanningsinstitusjoner verden over. Elever og mannskap som trener i K-Sim Fishery-simulatoren vil bygge kompetanse og dra nytte av realistiske øvelser i ringnotfiske i tillegg til trål- og linefiske.

– Simulatoren gjør at mannskapet på en båt kan trene på alle faser av ringnotoperasjoner som eksponerer dem for risiko eller utstyret for skader, sier fagsjef Rita Naustvik i FHF. – Som tidligere fisker har jeg selv sett viktigheten av å ha mulighet til å øve på disse operasjonene, bekrefter hun. – Opplæring i bruk av ringnot ved hjelp av en simulator vil være kostnadseffektivt og ikke minst er det et viktig grep for å unngå skader på både mannskap og utstyr.

Mer om forskningsprosjektet her: Utvikling av treningssimulator for ringnot (fhf.no)

Uthevet tekst modul

Om fiskesimulatoren K-Sim® Fishery

Med hovedformål å bygge kunnskap, ferdigheter og holdninger som fremmer sikkerhet, økonomi og bærekraftighet i fiskeri, gir simulatoren trening i manøvrering av et fiskefartøy og bruk av utstyr og utstyr for fiske og fangst i tråling, line- og ringnotfiske.

 • Full instruktørkontroll over simulerte øvelser inkludert gjentakelse og vurdering
 • Realistiske trening scenarier gjennom avansert simuleringer av fartøy- og utstyr i et realistisk hydrodynamisk, fysisk og visuelt treningsmiljø
 • Muligheter for å utvide og omkonfigurere systemet for å tilpasse seg endrede opplæringsbehov
 • Oppfyller de nye STCW-F-kravene for fiskeopplæring og DNVs sertifiseringsstandarder

Kongsberg Digital har pr. mai 2024 levert K-Sim® Fishery til følgende opplæringsinstitusjoner:

 • Nordland Videregående Skole / Lofoten Maritime, Leknes, Lofoten
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Belgia
 • Grønland videregående skole, Grønland
 • STC mbo college - locatie Katwijk aan Zee (STC Group), Nederland
 • Instituto De Formación Profesional Maritimo-Pesquero de Canarias (IFPMP), Lanzarote, Spania
 • Instituto De Formación Profesional Maritimo-Pesquero de Santa Cruz de Tenerife, Spania
 • Robertson Marin Electronics, Peru
 • L'École des pêches et de l'aquaculture du Québec (EPAQ), Canada
Video modul
keyboard_arrow_up