Til innholdet

Unngå behandling mot lus med dagens anlegg – er det mulig?

Ja, i hvert fall tyder resultatene fra det nylig avsluttede «Rogalandsprosjektet» på at det kan være mulig, men det kommer ikke av seg selv!


← Se flere resultater
Prosjekt:
901414

I prosjektet har forskere fra Norsk Regnesentral, Veterinærinstituttet og Proactima, koordinert av Blue Planet, samarbeidet med næringen i Rogaland for å utnytte daglige, online luseregistreringer til å optimalisere og teste sprednings- og prognosemodeller for lakselus, og sette dette i sammenheng med optimalisert utnyttelse av ulike tiltak. Scenarier som er kjørt av Norsk Regnesentral tyder på at det er mulig å redusere behovet for behandlingstiltak mot lakselus med opptil 70 – 90% hvis alle kombinerer utsett av storsmolt på ca 500g med tiltak som reduserer lusepåslaget de først 6 mnd i sjø. Andre mulige tiltak kan og bør også kombineres, og hvis alle benytter spredningsmodellene og prognosene for lusepåslag proaktivt til å være i forkant kan det oppnås store effekter.

Se også nyhetssak om prosjektet i Intrafish 14.11.19

Rapporter fra prosjektet, sammen med presentasjoner fra sluttseminaret som ble avholdt i Stavanger 31.10.2019 finnes på prosjektsiden; https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901414/ 

keyboard_arrow_up