Til innholdet

Vintersignal ved utsett av stor smolt i RAS

I prosjektet «Benchmark II» er det utviklet ny kunnskap om betydningen av ulike produksjonsprotokoller for stor smolt med hensyn på tilvekst og relevante helse- og kvalitetsparametere.

Foto: Terje Aamodt
Smolt Foto Terje Aamodt Nofima
← Se flere resultater
Prosjekt:
901682

Produksjon av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store endringer. For å unngå utfordringer med lakselus og sykdom kan man holde laksen lenger på land eller i lukkede anlegg før den settes ut i tradisjonelle åpne anlegg i sjø. Derfor produseres det stadig større smolt hvor det brukes ulike protokoller for blant annet bruk av lysstyring og salinitet for å gjøre smolten sjøvannstilpasset.

Det er lite vitenskapelig dokumentasjon på protokollene som benyttes. Prosjektet ønsket å se på utfordringene knyttet til uforutsigbar og dårlig vekst ved å teste ut flere produksjonsprotokoller i RAS med mål om best mulig prestasjon i sjø frem til slaktestørrelse.

Nofima

Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal

Hensikten med forsøket var å måle prestasjon etter utsett i sjø ved betingelser som simulerer høst og vår hos laks produsert med ulike protokoller i RAS og utsett på ulik størrelse.

I sjøfasen hadde den minste fisken som ble satt ut i september lavest dødelighet og best vekst i sjøfasen, og den var derfor størst ved slakt. Den lavere dødeligheten skyldtes at den minste smolten i mindre grad ble rammet av vintersår enn fisk som var større ved utsett og ble satt ut senere på høst og vinter.

Vintersignal kombinert med brakkvann ga bedre vekst i kar med sjøvann, særlig for større smolt og under forhold som simulerte høst med fallende daglengde og høy temperatur. Men vintersignalet var også en risikofaktor for tidlig kjønnsmodning hos hannfisk, særlig når den ble overført til sjøvann ved høy temperatur.

Ved avslutning av merdforsøket var det, med unntak av en økt frekvens av øyeskader hos fisk som hadde fått et tidlig vintersignal, ingen effekter av behandling i RAS. Tidspunkt for utsett hadde kun effekt på frekvensen av helede sår, som var høyere hos fisk som ble satt ut ved 320 gram. I kar med sjøvann var det generelt flere skader på øyne, skinn og finner hos fisk som gikk på 12 °C, og særlig når den i tillegg fikk 24 timer lys.

Scoreverdier for nefrokalsinose var lave og ikke relatert til salinitet, men fisk på 24 timer lys hadde høyere score enn fisk som fikk et vintersignal. Det var også litt høyere score når fisken ble satt ut på forhold som simulerte høst og litt lavere score hos fisk satt ut på 850 gram sammenlignet med de andre utsettene.

Fagsjef i FHF Sven Martin Jørgensen sier at «prosjektet har gitt ny kunnskap om hvordan ulike produksjonsprotokoller for stor smolt presterer med hensyn på tilvekst og relevant helse- og kvalitetsparametere. Sammen med funn fra tidligere prosjekter er resultatene viktige bidrag til en beste praksis for produksjon av stor smolt.»

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

keyboard_arrow_up