Til innholdet

29.07.2022
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Bendelmark: Resistens, utbredelse og påvirkning på fiskehelsen.

Viste du at bendelmarken Eubothrium er én og samme art i både ferskvann og saltvann? Arten kan deles inn i to genetiske undergrupper, én knyttet til ferskvann og én marin form. Forskere har økt vårt felles kunnskapsgrunnlag om bendelmarken i dette prosjektet.

Prosjekt:
901449
Del artikkel

Det rapporteres om økning i behandlinger mot bendelmark i norske oppdrettsanlegg, og behandlingene ser ofte ikke ut til å gi den ønskede virkning. I tillegg rapporteres det om en økning i salg av medikamentet praziquantel som brukes til behandling av bendelmarkinfeksjoner.

For en oppdretter kan infeksjoner med Eubothrium sp. i sjøfasen ha negative effekter ved å påvirke helse og veksten til laksen, og en har derfor behandlet fisken med legemidler i fôret, for det meste praziquantel (PZQ). Selv om infeksjoner med Eubothrium sp. i sjøoppdrett ser ut til å bli stadig mer vanlig i enkelte produksjonsområder, er det utført lite forskning på Eubothrium sp. i laks de siste årene.

Dette prosjektet ble startet opp for å gi økt kunnskap om bendelorminfeksjoner i norsk oppdrettsnæring og å lage et kunnskapsgrunnlag for videre forskning som kan gi bedre bekjempelse av slike infeksjoner. FHF ønsker prosjektet velkommen da et økt kunnskapsgrunnlag vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag, og muligens bedre økonomi for oppdretteren.

​Prosjektet har gjort en bred undersøkelse av bendelmark i norsk lakseoppdrett og avdekket effekter av parasitter på laksens helse og tilvekst, samt foreslått behandlingsregimer basert på infeksjonsdynamikk og livssyklus. Forskningen har ført til utvikling av en ikke-letal metode for å påvise bendelorminfeksjoner fra svaberprøver tatt fra gattet til fisken, i tillegg til mange andre spennende funn du kan lese mer om her.

keyboard_arrow_up