Til innholdet

24.04.2019

Pelagisk

Fangstkontroll i kolmulefiske

Fagsjef i FHF Rita Naustvik Maråk har vært med MS Åkerøy på fiske etter kolmule vest av Irland for å lære med om fiskeriet.

Prosjekt:
901542
Del artikkel

Næringen tok kontakt med FHF i 2017 fordi de ønsket å se på utfordringer knyttet til fangstkontroll og HMS i kolmulefiske. Hvert år fangstes det mellom 1,3 og 1,5 millioner tonn av denne pelagiske fisken, som i all hovedsak går til fiskemel og -olje. Det kan tas store fangster på opptil 1000 tonn i et hal, med store påkjenninger for både fartøy og redskap. 

Kolmulesekk

FHF iverksatte en forstudie ledet av Havforskningsinstituttet. Målet var å kartlegge grunner til sporadiske sprenginger av kolmulesekkene. Hovedfunn viste at sprenging av sekken skjer når trålen er på vei til overflaten. For å unngå dette er målet å kontrollere fangstkvantum i det enkelte trålhal. Sprenging av sekkene er uheldig både biologisk og økonomisk.

Det ble også funnet at flere av arbeidsoperasjonene under innhiving og ombordpumping har fremtredende sikkerhetsaspekter ved seg, og det er et ønske å finne løsninger for disse. Les mer om forprosjektet her.

Med på fiske for å lære mer

Fagsjef i fiskeriteknologi Rita Naustvik Maråk i FHF ble i mars med MS Åkerøy på fiske av kolmule i Porcupine, vest av Irland. – Utrolig spennende og lærerikt. Sammen med dyktige fiskere og redskapsprodusenter skal vi finne en løsning som innebærer god kontroll på fangstkvantum i trålsekken, sier Rita. - Vi har også erfaringer fra andre fiskerier med oss i bagasjen som vi kan dra lærdom fra, påpeker hun.

Rita Naustvik Maråk

Værforholdene varierte fra frisk bris til sterk storm, men båten bakket kun på været noen få timer når stormen var på sitt verste. Det ble gjennomført 5 hal med til sammen 1800 tonn i løpet av 8. og 9. mars. Fiskeriet foregikk mellom 400 og 500 meter dypt. Avstand fra fisk registrert på trålsonden til den fanges opp av tråløyet i tunellen var 6 minutter.

Oppstart av nytt prosjekt

Basert på forstudien er det nå igangsatt et nytt prosjekt. Prosjektet (FHF-901542) er planlagt gjennomført med datainnsamling fra kolmuletrålere under kommersielt fiske.

Når kolmulestimene som det fiskes på er tette, kan hundrevis av tonn komme inn i trålen i løpet av få minutter. Det er derfor en målsetting å regulere fangstmengden på en effektiv måte, og ikke bare ved bruk av sensorer. I dette prosjektet, som også er ledet av Havforskningsinstituttet, planlegges det blant annet å videreutvikle samme type fangstbegrensingssystem som ble utviklet for snurrevad i prosjekt (FHF- 900865) til også å gjelde kolmuletrål.

Kolmule

I tillegg er det et mål å utvikle en hurtigutløser for raskt å kunne koble sekken fra fiskepumpa.  Dette gjøres for å unngå farlige situasjoner for mannskapet når det er mye fisk i sekken og i dårlig vær.

Sekken kobles på og av fiskepumen manuelt

-Takk til mannskap og rederi for at jeg fikk være med Åkerøy på fangstfeltet. Lenge siden forrige tur på havet. Inspirerende og lærerikt. Vi l finner gode løsninger som vil gi bedre fangstkontroll til beste for ressurs, mannskap og rederi, sier Rita.

 

Foto (alle): Rita Naustvik Maråk

keyboard_arrow_up