Til innholdet

02.09.2015

Havbruk

FHFs Fiskehelsesamling i Bergen - presentasjonene er nå tilgjengelige

AGD, virusutfordringer og robust fisk var i fokus under FHF sin fiskehelsesamling på Flesland 1-2 september. Opptil 120 mennesker fra næring og forskning var samlet for siste resultater fra FHF prosjekter og annen forskning. Fiskehelse har vært et stort satsingsområde for FHF i mange år, med nærmere 40 millioner kroners satsing i 2015.

Fysisk aktivitet er ikke viktig bare for mennesker, dette kom frem da Nofima presenterte resultater fra samlingen. Utifra resultatene fra genanalyser kan det tyde på at smolten har redusert immunforsvar i perioden etter utsetting i sjø. Resultatene viser også at det er viktig å håndtere smolt forsiktig med tett oppfølging.

Gjennom forskning i disse prosjektene bidrar FHF til næringens målsetting om redusert svinn, konkrete tapsreduserende tiltak og kunnskap om hvordan spesifikke infeksjoner i sjøfasen kan forebygges og kontrolleres.

"Vi har aktiviteter på alle disse områdene, og det er ofte svært langvarig å få løst FoU-utfordringer innen fiskehelse, og grunnleggende aktiviteter som denne samlingen er svært nødvendig, sier Merete B Schrøder,fagsjef for fiskehelse i FHF."

Presentasjonene fra begge dagene er nå klare for nedlasting:

DAG 1
Håndtering av smolt av Åsa Espmark, Nofima

PD i Norge, betydningen av SAV2 og SAV3 av Hilde Sindre, VI

Immune suppression in atlantic salmon av Aleksei Krasnov, Nofima

Risikofaktorer for IPN av Britt Bang Jensen & Anja B. Kristoffersen, VI

CMS hos atlantisk laks av Aase B.Mikalsen, NMBU og Sven-Martin Jørgensen, Nofima

Effekter av PRV infeksjon av Maria K Dahle, VI

FitSmolt av Sven-Martin Jørgensen, Nofima

DAG 2
Fenotyping av kloner av Paramoeba perurans av Linda Andersen, ILAB

Kan fettsyresammensetning i for styres for å forebygge utbrudd av HSMB? av Bjarne Hatlen, Sven-Martin Jørgensen, Bente Ruyter (Nofima), Øystein Evensen (NMBU)

AGD og Pox - en dødelig kombinasjon? av Ole Bendik Dale og Mona Gjessing, VI

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks av Anne-Gerd Gjevre, Jannicke Wiik-Nielsen, Mark Powell og Duncan Colquhoun

Foreløpige resultater fra behandlingsforsøk mot Paramoeba perurans av VI

Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans: fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter av UIB

Er plantesteroler knyttet til utvikling av fettlever og eventuelt redusert robusthet hos planteoljefôret laks ved høy og lav vanntemperatur? av Ninni Sissener, NIFES

Lave Omega3-nivåer i for og fiskehelse av Bente Ruyter, Nofima

Ikke ett fett for laksens helse av Nini Sissener og Rune Waagbø, NIFES

AGD utvikling hos laks i tre oppdrettsanlegg 2013-2014 av VI

Hvor er amøben? av Audny Hellebø,Møreforsking

Vevs-tropisme, infeksjonsforløp og smittevindu til Parvicapsula pseudobranchicola i laks av Øyvind Brevik, Cermaq Group

FitSmolt: utvikling av seleksjonstester, treningsregimer og markører for å styrke smoltens robusthet og redusere tap i sjø av Sven-Martin Jørgensen, Nofima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up