Til innholdet
Fotokreditt: Grete Bæverfjord, Nofima

30.11.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Har kartlagt årsaker til korsstingsvirvler hos laks

Korsstingsvirvler ble først observert i stor laks i 2016-17, og hadde et omfang og en konsekvens som gjorde at det ble satt i gang arbeid for å finne årsaker.

Prosjekt:
901430
Del artikkel

Det tydet allerede den gang på at vaksinering mot Pancreas Disease (PD) kunne være en underliggende faktor, men hvordan og hvorfor var ukjent. Det kunne også synes som at flere faktorer enn vaksinering måtte ligge bak, da omfanget varierte. Deformitetsproblemet var tidvis alvorlig i omfang, noe som ga grunn til bekymring med hensyn på fiskevelferd. Fisk med korsstingsvirvler hadde også store kvalitetsfeil, dvs. at de økonomiske tapene var store. Dette var åpenbart et problem av en slik karakter at det var behov for forskning for å løse problemet. Prosjektet «Forebygging av korsstingsvirvler hos laks i oppdrett» startet opp i 2017, som et resultat av en utlysning i FHF. Det er Nofima ved Grete Bæverfjord som har ledet prosjektet, og har arbeidet tett med NMBU, Inaq, Pharmaq og Pharmaq Analytiq.

Oljevaksine mot PD er årsak

Prosjektet har pågått over mange år, da det har vært viktig å følge fisken fra vaksinering til slaktetidspunkt. Som først antatt, bekrefter forskningen i dette prosjektet at PD vaksinering er underliggende årsak til korsstingsvirvler. Konvensjonelle oljebaserte vaksiner mot PD fremprovoserer en forbigående feil i benvirvlenes vekstsone. Miljøfaktorer som for eksempel temperatur etter vaksinering og -utsett vil så kunne påvirke om feilen rettes opp eller vedvarer. Høyere temperatur ved vaksinering ser ut til å gi større problemer. Dette forklarer hvorfor høstsmolt har vært mer plaget med korsstingsvirvler enn vårutsatt smolt.

Kan ha funnet en enklere måte å diagnostisere korsstingsvirvler

En av utfordringene med dette prosjektet, samt for oppdrettere i felt, er tiden det tar fra vaksinering til det er mulig å observere deformitetene i fisk. Det har derfor vært et mål å utvikle en diagnostisk metode for å kunne påvise slike deformiteter raskere. Innledende forsøk med beinceller i kultur indikerer at dette kan være et nyttig verktøy for å studere denne problemstillingen i fremtiden.

-Resultatene fra dette prosjektet vil kunne bidra til å utvikle tiltak for å forhindre utvikling av korsstingsvirvler, som igjen vil ivareta fiskevelferd og produktkvalitet, sier fagsjef fiskehelse Sven Martin Jørgensen i FHF.

For mer inngående beskrivelse av resultatene les artikkel på Nofima.no og prosjektsidene hos FHF

keyboard_arrow_up