Til innholdet

Prosjektnummer

901430

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901430
Status: Pågår
Startdato: 28.08.2017
Sluttdato: 01.07.2021

Forebygging av korsstingsvirvler hos laks i oppdrett

Prosjektet omhandler en ny type misdannelser i ryggvirvler hos laks som foreløpig er kalt “korsstingsvirvler”, fordi de likner på korssting på røntgenbilder. Målet med prosjektet er å finne ut hvorfor og hvordan disse misdannelsene oppstår, og å finne fram til strategier for å forebygge dem.
 
Utvikling av korsstingsvirvler hos fisken medfører deformasjon i ryggraden og kan gi bruskdannelse og innvekst av bindevev i filet. Dette gir redusert kvalitet på fisken, samt at det påvirker vekst og fiskevelferd. Tidligere gjennomførte industrifinansierte prosjekter har vist sammenhenger mellom bruk av ulike vaksiner, kombinasjoner av vaksiner og/eller funksjonelle fôr og utvikling av korsstingsvirvler. En nylig avsluttet pilotstudie basert på feltdata gav indikasjoner på en mulig sammenheng mellom bruk av PD-vaksine (mot pankreas sykdom) og utvikling av ryggradsdeformasjon.
 
Prosjektet er forankret i FHF sin handlingsplan for 2017 som har som mål å bidra til kunnskap som kan tas i bruk av lakseprodusenter, FoU-miljøer og leverandører som fôr- og vaksineselskaper, for å sikre god fiskevelferd og redusere tap i sjøfasen. Forskning for å avdekke årsaker til deformiteter er et prioritert område.
 
Prosjektet er relatert til flere av Nofima sine kjerneområder for forskning. Akvakulturdivisjonen i Nofima har som mål å bidra med kunnskap langs hele verdikjeden, og bygger på en bred faglig kompetanse. Kunnskapsmessig bygger prosjektet på mangeårig forskningsaktivitet innenfor produksjonsrelaterte problemer hos oppdrettsfisk, og spesielt årsaksrettet forskning omkring deformiteter hos laks.
Hovedmål
Å identifisere årsak(er) til den patologiske tilstanden korsstingsvirvler, og om mulig foreslå forebyggende tiltak.

Delmål
• Å gi en patologisk beskrivelse av tilstanden korsstingsvirvler.
• Å identifisere risikofaktorer og sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og utvikling av korsstingsvirvler.
• Å identifisere primære og sekundære årsaker som har betydning for utvikling av korsstingsvirvler.
• Å bidra til utvikling av verktøy for tidlig å kunne identifisere utvikling av korsstingsvirvler med tanke på framtidig forebygging av tilstanden.
For lakseprodusenter, fôr og vaksineleverandører vil resultater fra prosjektet bidra til økt kunnskap om utvikling av korsstingsvirvler. Denne kunnskapen vil ha betydning for gjennomføring av eventuelle tiltak som kan gjennomføres for å unngå utvikling korsstingsvirvler. Dette vil bidra til tryggere utnyttelse av vaksinestrategier, bedre kvalitet på fisk, bedre fiskevelferd og økt lønnsomhet for næringen. Videre vil prosjektet kunne bidra til utvikling av et diagnoseverktøy som kan påvise utvikling av korsstingsvirvler på et tidligere stadium enn røntgenanalyser.
Prosjektet vil bli gjennomført som fire arbeidspakker
AP1: Feltundersøkelser av korsstingsvirvler hos lakseprodusenter
AP2: Eksperimentelle studier for screening og evaluering av risikofaktorer
AP3: Patogenese og identifisering av tidlige markører
AP4: In vitro testing av tidlige markører
 
Resultater fra analyse av feltdata og prøvemateriale skal bidra til å identifisere risikofaktorer for utvikling av korsstingsvirvler. Resultater fra arbeidspakke 1 skal danne grunnlag for eksperimentelle forsøk, for videre identifikasjon og evaluering av risikofaktorer. Prøvemateriale fra arbeidspakke 1 og 2 vil inngå i studier i arbeidspakke 3, der en skal beskrive patogenese ved korsstingsvirvler, samt gjennomføre grunnleggende studier for å finne markører for identifisering av korsstingsvirvler på et tidlig stadium. Resultater fra identifisering av tidlige markører skal videre testes med tanke på utvikling av prediktive modeller, blant annet i cellekultur (AP4).

Prosjektutvidelse juni 2020
Prosjektet ble i juni 2020 ble gitt et tilleggstilsagn for utvidelse av analyseprogram basert på interessante resultater som er oppnådd. Arbeidet utføres under AP2 og 3, og skal omhandle undersøkelser av tidlige vaksineeffekter, effekt av temperatur i postsmoltfasen, utvikling av latente skader i sjøfasen, karakterisering av ulike utviklingsgrader av korsstingspatologi i stor fisk, effekt av glukaner i fôr, og mulig sammenheng mellom mineralmangel på yngestadiet og fusjoner i stor fisk. 
Resultater vil bli formidlet gjennom rapporter, populærvitenskapelige artikler, samt vitenskapelige artikler der resultater gir grunnlag for dette. Resultater vil også bli formidlet ved ulike passende konferanser. Videre vil det bli formidlet resultater i planlagte dialogmøter med fôrleverandører og andre vaksineleverandører som ikke er direkte involvert i prosjektgruppen.
keyboard_arrow_up