Til innholdet

Prosjektnummer

901157

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901157
Status: Pågår
Startdato: 01.12.2015
Sluttdato: 04.05.2020

Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang av beste eksisterende (“state of the art”) kunnskap på fiskevelferd, både når det gjelder fiskens behov direkte og hvordan man best kan vurdere fiskens velferd.
Å beskrive holdbare, operasjonelle velferdsindikatorer basert på evaluering av eksisterende kunnskap – og sortere dem i en artsspesifikk verktøykasse/ håndbok som oppdretteren kan bruke til å vurdere, sikre eller optimalisere velferden til hver art.

Delmål
(Tilknyttede arbeidspakker er indikert i parentes)
• Å oppsummere eksisterende kunnskap om fiskevelferd med hensyn til arter og livsstadium (AP1).
• Å evaluere eksisterende sertifiseringsordninger basert på krav for hver arts velferd (AP2).
• Å vurdere hvilke tilgjengelige velferdsindikatorer som er i bruk og som passer til formålet (AP3).
• Å undersøke operative velferdsindikatorer på bakgrunn av ulike eksisterende og nye produksjonssystemer (AP4).
• Å evaluere operative velferdsindikatorer med hensyn til ny teknologi og ulike håndteringsoperasjoner (AP5).
• Å identifisere kunnskapsflaskehalser og kunnskapsområder som krever videre forskning/validering (AP1–5).
• Å sette sammen en håndbok for oppdretterne til bruk i vurderingen for å sikre eller optimalisere velferden hos laks og ørret (AP6).
Prosjektet forventes å gi oppdatert kunnskapsstatus om kravene til fiskevelferd for atlantisk laks og regnbueørret. Dette skal gi næringen holdbare og lett forståelige operasjonelle velferdsindikatorer som er både arts- og livsstadiespesifikke. Det å fremme og synliggjøre velferdsvennlig produksjonspraksis står også sentralt i prosjektet.
Prosjektet består av følgende arbeidspakker (jf. delmål):
AP1: Gjennomgang av velferdsbehov for laks og ørret på ulike stadier i livet.
Ansvarlig: Havforskningsinstituttet.
 
AP2: Evaluering av eksisterende godkjenningsordninger for velferd/protokoller og risikofaktor/faremomenter.
Ansvarlig: Havforskningsinstituttet.
 
AP3: Gjennomgang av velferdsindikatorer: Hva brukes og hva passer til anleggenes formål?
Ansvarlig: Universitetet i Nordland.
 
AP4: Robuste og operasjonelle velferdsindikatorer (OWIs): Produksjonssystemer.
Ansvarlig: Nofima.
 
AP5: Robuste og operasjonelle velferdsindikatorer (OWIs): Teknologi, rutiner og drift.
Ansvarlig: Veterinærinstituttet.
 
AP6: Samle OWIs i en håndbok for oppdrettere.
Ansvarlig: Nofima.
Resultatene vil bli presentert på egnede FHF-sammenkomster og nasjonale og internasjonale konferanser (f.eks Havbrukskonferansen 2016). Resultatene vil også bli publisert eksempelvis via Forskning.no.
 
Resultatene vil bli publisert som en håndbok. De vil også bli publisert i fagtidsskrifter/populærvitenskapelige tidsskrifter og potensielt i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

Faktaark om relevante resultater vil også bli levert i løpet av prosjektet.
keyboard_arrow_up