Til innholdet

25.06.2019

Hvitfisk

Ny utlysning innen strategisk satsing klippfisk

FHF lyser ut inntil 6,0 mill. kr. for å teste og dokumentere en bærekraftig produksjon av utvannet porsjoner fra klippfisk/saltfisk i storskala.

Del artikkel

FREMTIDENS KLIPPFISKPRODUKSJON

Produksjon av konvensjonelle produkter har en lang historie og spiller en viktig rolle i den norske sjømatnæringen. Disse produktene utgjør en betydelig andel av den norske eksporten av hvitfisk, og produktene er anerkjente i de globale sjømatmarkedene. 99% av klippfisk og saltfisk eksporteres i flak. De senere år har det vært en klar trend mot økt etterspørsel av forbrukerpakning og forbrukervennlige produkter («convenience»-produkter). En slik utvikling i markedene forventes å bare øke. På grunn av svært arbeidsintensiv produksjonsteknologi er ikke den norske næringen konkurransedyktig mot produksjon i lavkostland, og norsk næringen taper markedsandeler. En utvikling av en mer automatisert produksjon vil i tillegg til å ivareta konkurransekraft, gi potensiale for å øke bearbeidingsgrad, foredling og verdiskaping i Norge. Derfor ligger alt til rette for at en strategisk satsing fra FHF vil kunne være et viktig bidrag til å oppnå en nødvendig utvikling innen sektoren.

Målsetting i dette prosjektet vil være å fremskaffe kunnskap om metoder for effektiv og bærekraftig utvanning av klippfisk/saltfisk porsjoner i stor skala.

Les hele utlysningsteksten her

Søknadsfrist: 27.8.2019 kl 14.00

 

keyboard_arrow_up