Til innholdet

Prosjektnummer

900265

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900265
Status: Avsluttet
Startdato: 11.05.2009
Sluttdato: 31.07.2009

Kvalitetsforbedring på laks fra avl til gaffel

I dette prosjektet har næringens erfaringer med kvalitetsavvik i norsk laksenæring blitt diskutert med fokus på årsakssammenhenger og mulighet for kvalitetsdifferensiering. To prosjekt-beskrivelser på store satsninger på laks har blitt utarbeidet basert på de prioriteringene som næringen har gjort.

Prosjektforslaget “Filet av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger” har som formål å bidra til forbedret filetkvalitet av norsk oppdrettslaks. Størst vekt vil bli lagt på å redusere melanindeponering samt blek og skjoldet filetfarge.

Prosjektforslaget “Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet” tar sikte på å utvikle og videreutvikle online instrumentering for kvalitetssortering av laks og lakseprodukter. Prosjektet kan deles i to hovedretninger; (1) Måling av farge (inkludert blod og melaninflekker) og pigment i filet, og (2) dokumentering av røntgenbasert beinkontroll i laksefileter.
Det er avgjørende at kvalitet av laks tilfredsstiller kundenes forventninger og spesifikasjoner. Det finnes ingen entydig definisjon på “god kvalitet”, og ulike produktegenskaper vektlegges ulikt, avhengig av marked og anvendelse.

De forskjellige kvalitetsparametere er av større eller mindre betydning for norsk laksenæring. Synspunkter på hvilke kvalitetsegenskaper og kvalitetsfeil som er viktigst vil kunne variere med hvor i verdikjeden man er. For å kunne øke verdiskapningen i denne næringen er det viktig å identifisere hva som utgjør de største kvalitetsutfordringene, hvor eventuelle kvalitetsfeil oppstår og hvordan unngå disse kvalitetsfeilene i fremtiden. Et annet aspekt som kommer opp er behovet for differensiering av produkt basert på sentrale kvalitetsegenskaper.
Å kartlegge, ut fra næringens synspunkt:
1. hva som utgjør de største kvalitetsutfordringene for norsk laksenæring og hvor i verdikjeden de både oppstår og kan ha sin årsak
2. hvilke kvalitetsparametere som kan vektlegges for å differensiere produktene.
Styring av kvalitet vil gi bedriftene økt lønnsomhet som følge av redusert kostnader til utsortering av produkter med avvik. I tillegg vil det kunne åpne for en større grad av produkter med markedstipassede egenskaper.
Sammen med FHF skal det arrangeres et arbeidsseminar med sentrale industriaktører som jobber innenfor kvalitetsområdet. Det er et ønske aom å få deltagere fra næringen, hvor både små og store bedrifter er representert, og hvor representanter fra ulike ledd i produksjonskjeden fra slakteri til røykeri er til stede.

På seminaret skal følgende diskuteres og konkretiseres:
• Hvor i verdikjeden oppstår kvalitetsavvik?
• De mest trolige årsakene til avvik.
• Hvordan måles/registreres i dag kvalitetsavvik? Vil det være hensiktsmessig å komme frem til mer enhetlige registreringssystemer? Ideer rundt et slikt system.
• Avvik med størst økonomisk konsekvens (f.eks. de 3–5 mest kritiske) identifiseres.
• Hvordan differensieres og sorteres det i dag, og hva kan være ønskelig i fremtiden? Diskutere evt. implementeringsbarrierer for on-line systemer.
• Identifisere de viktigste/mest interessante kvalitetsegenskapene som kan brukes til å differensiere råstoffet/produktet.
Resultat av forprosjekt skal presenteres på samling i Filetforum Laks i juni 2009.
keyboard_arrow_up