Til innholdet

Prosjektnummer

901176

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901176
Status: Avsluttet
Startdato: 25.10.2015
Sluttdato: 15.12.2015

Seminar for den pelagiske flåten: Fiskeleting, fangst og kvalitet – siste nytt fra forskningsfronten

Det ble foretatt en kort muntlig oppsummering som avslutning på seminaret. Det var 112 påmeldte til seminaret hvorav ca. halvparten kom fra fiskeflåten. Generelt ble det gitt gode tilbakemeldinger både på opplegg og innhold. Alle presentasjonene er publisert på FHFs hjemmeside.
Seminaret dannet grunnlag for innsikt i forskningsresultater, diskusjoner og prioriteringer av videre FoU-arbeid som kan bidra til at pelagiske fiskerier blir enda mere ressurs- og miljøvennlig. Dette er blant annet viktig med hensyn til stadig strengere krav for å få godkjent/ opprettholde miljømerking. Videre, så ble det presentert nye muligheter (herunder Seilbøyen) som kan bidra til et smartere og mer lønnsomt fiskeri.
Det er i løpet av de siste årene gjennomført en god del forskning innen temaet fangstkontroll i notfiskeriet, og det er behov for å få formidlet dette til utøverne i fiskeflåten. Samtidig sliter næringen med betydelige utfordringer med hensyn til fangstkontroll grunnet store tettheter av fisk, til tider høy innblanding av uønsket bifangst m.m.
 
FHF, i samarbeid med Fiskeridirektoratet og relevante FoU-institusjoner, vil med bakgrunn i overnevnte arrangere et seminar (workshop) hvor formålet er å orientere om relevant, ny kunnskap samt å diskutere næringens behov for videre FoU-arbeid.
Å arrangere seminar for den pelagiske flåten hvor formålet er å:
1. orientere om fiskeleting, fangst og kvalitet, med siste nytt fra forskningsfronten.
2. diskutere næringens behov for videre FoU-arbeid.
Seminaret forventes å bidra til at ny kunnskap tas i bruk og at eventuelle nye FoU-behov for den pelagiske flåten blir definert.
Seminaret skal avholdes 15. desember 2015 på Flesland. Havforskningsinstituttet har hovedansvaret for program og gjennomføring.
Presentasjoner blir lagt ut på FHFs nettside.
keyboard_arrow_up