Til innholdet

Prosjektnummer

901233

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901233
Status: Avsluttet
Startdato: 18.03.2016
Sluttdato: 01.12.2016

Fossefall for lakseluskontroll

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Til forsøket ble det bygd en prototype-foss, og denne ble testet ut på laks som var infisert med lus av ulike stadier. Ved behandling med fossen etter både 3 og 8 timer badebehandling i ferskvann ble totalt ~80 % av fastsittende lus fjernet, mot ~40 % reduksjon på fisk som kun var badebehandlet. Det var ingen klar tilleggseffekt av fossen på voksne lus ut over det som ble observert på ferskvannsbehandlet fisk. Det ble ikke funnet effekter av fossen på noen velferdsmål. Behandlingsintensiteten kan trolig økes fra det som ble gjort under det gjennomførte forsøket ved å øke antall stråler, øke vanntrykket, optimalisere dyseutforming og å øke oppholdstiden til fisken på sorteringsristen. Resultatet fra forsøket er lovende med tanke på å øke behandlingseffektiviteten av badebehandling i ferskvann.
Resultatene viser at det er mulig å øke behandlingseffektiviteten og antagelig også redusere behandlingstiden ved bruk av ferskvannsbad mot lakselus. Selv om det er gjenstående FoU-behov og utviklingsarbeid vil kunnskapen som er etablert i dette prosjektet raskt komme ut i næringen, og er relativt enkel å omsette til praksis for mange av de som benytter ferskvann til enkelte behandlinger. Dette kan vise seg å gi stor næringsnytte og kostnadsreduksjon ved bruk av ferskvannsbad mot lakselus.

Det er de siste årene gjennomført flere studier og praktiske avlusinger med ferskvann i brønnbåt med oppløftende resultat.  Studier både i regi av GIFAS, som prosjektet “Bruk av ferskvann til avlusing i brønnbåt” (FHF-901006) og Sea Lice Research Center, som prosjektet “Ferskvann mot lakselus: Mekanismestudier” (FHF-901021) har konkludert med at ferskvann ikke er effektivt nok som behandlingsmetode mot lakselus alene.

Det er fra GIFAS side konkludert med at “framtidige tester må involvere fysiske og mekaniske metoder i tillegg til eksponering av ferskvann”, basert på resultatene fra prosjekt FHF-901006 .

Hypotesen er at lakselusen er svekket av ferskvannet, slik at andre metoder kan bli mer effektive dersom de blir kombinert med ferskvann.

Ideen som skal utvikles i dette prosjektet er derfor en kombinasjonsløysing av ferskvann og mekanisk.

Selv om det viser seg at ferskvannsbehandling ikke er tilsvarende effektiv som avlusingsbehandling som enkelte medikamentelle badebehandlinger vil ferskvann allikevel kunne bli en viktig komponent i håndteringen av luseproblemet.

Å utvikle en spylebehandling for laks med lakselus og teste i hvilken grad denne behandlingen er effektiv mot ulike stadier av lakselus i forkant og etterkant av badebehandling i ferskvann.
Metoden kan effektivisere ferskvannsbehandling som miljøvennlig metode mot lakselus, gjennom å redusere nødvendig oppholdstid i ferskvann og/eller øke avlusningseffekten. Prosjektet har derfor også potensielt stor nytteverdi for havbruksnæringen som kan oppnå reduserte kostnader, bedre fiskevelferd og dermed økt lønnsomhet. Kostnadene til dette prosjektet er svært lave sett i forhold til potensiell innsparing ved å øke effekten ved avlusning med ferskvann.
Det vil testes med en prototype av “Fossefall” utviklet av K. Strømmen Lakseoppdrett om spyling med ferskvann med stort volum i moderat trykk fremfor lite volum med stort trykk kan benyttes som tilleggsbehandling til badebehandling i ferskvann.
 
For å isolere tilleggseffekten av spyling før eller etter badebehandling vil følgende 6 ulike behandlinger gjennomføres:
1: hoving -> 3 timer sjøvann -> overvåking i sjøvann
2: hoving -> 3 timer ferskvann -> overvåking i sjøvann
3: hoving -> 3 timer sjøvann -> spyling -> overvåking i sjøvann
4: hoving -> spyling -> 3 timer sjøvann -> overvåking i sjøvann
5: hoving -> spyling -> 3 timer ferskvann-> overvåking i sjøvann
6: hoving -> 3 timer ferskvann -> spyling -> overvåking i sjøvann
 
Forsøket vil gjennomføres på Matre forskningsstasjon. 250 fisk i størrelse 1–2 kg overføres til et 3–5 m kar med sjøvann for infisering med lus. For å få fisk med lus i ulike stadier (fastsittende, bevegelige, kjønnsmodne) på fisken vil fisken påluses ved tilførsel av infeksiøse kopedpodittstadier 3 ganger i løpet av en måned før forsøket gjennomføres. Det vil bli talt antall lus av ulike stadier på hver av 30 fisk på dagen forsøket gjennomføres. Totalt vil 180 fisk behandles i forsøket og overvåking av utvikling i antall lus etter behandling vil gjøres i triplikate 1,5 m kar (10 fisk per replikat).
Resultatene formidles i en åpen sluttrapport med tilhørende populærvitenskapelig resultatsammendrag.
keyboard_arrow_up