Til innholdet

Prosjektnummer

901311

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901311
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2016
Sluttdato: 25.01.2018

Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon: Sluttføring (fase 2)

• Denne type maskin er ikke for alle tørrfiskprodusentene. Bedrifter med annen type automasjonsutstyr og noen vedlikeholdsressurser vil kunne drifte maskinen.
• Selv med teknisk telefonsupport fra Bacco vil det være ett visst behov for språklig og teknisk forståelse.
• C-ringene har vist seg å være ett følsomt produkt. Enkelte produksjonsserier fungerer perfekt i en maskin, mens en annen serie skaper unødige stopp. Utallige timer er brukt på å analysere dette problemet, men ingen årsak eller løsning er funnet. Dette vil ha 1. prioritet fremover.
• De nye klem-kjeftene har vist seg å være solide og slitesterke. I eksisterende løsning er bitsene montert med skruer. Skruene ligger forsenket inn i klem-armene, noe som har vist seg å svekke selve armen. I Hovden brakk to av armene under denne sesongen. Bitsene var like hele og kunne bare flyttes over.

Video
En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her​:​ Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon – Sesong 2016

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Følgende oppgaver ble gjennomført i prosjektets fase 2 for å oppgradering av 5 maskiner:
• klemarmer med pulvermetall klembits
• løftesylinder for sensor i ringmagasin
• varmeelementer med fleksible ledere
• større lufttilførselslange og filterregulator
• automatisk smøresystem
• installasjon og test av nye deler før sesongstart
• oppfølging/opplæring gjennom sesongen

Erfaringer fra hver enkelt kunde:
Notø maskin 2
Oppgradering gikk som planlagt. Maskinene ble omorganisert slik at produksjonsflyten skulle bli optimal. Ny luft og strømtilførsel ble lagt. Bulklaster (fra Myre) ble satt på plass. Igangkjøring og testkjøring ble gjennomført. Ved sesongstart var ikke bulklaster ferdig installert eller tatt i bruk. Dette gav en noe tungvint betjening av maskinen gjennom sesongen.
 
JM Langaas Drift
Oppgradering gikk som planlagt. Igangkjøring og testkjøring ble gjennomført. Midtveis i sesongen blir det bestemt å sette til side maskinen og fortsette med manuell sperring. Dette er mer egnet for deres organisasjon.

Røst Fiskeindustri
Oppgradering gikk som planlagt. Igangkjøring og testkjøring ble gjennomført. Maskinen brukes parallelt med manuell sperring.

Røst Sjømat
Oppgradering gikk som planlagt. Igangkjøring og testkjøring ble gjennomført. Pga. stort arbeidspress i produksjonen ble full igangkjøring utsatt til langt ut i sesongen.

Glea
Oppgradering gikk som planlagt. Igangkjøring og testkjøring ble gjennomført. Maskinen var i full produksjon parallelt med manuell sperring. Noe styr rundt C-ringene som tyder på at dette fortsatt ikke er løst. Ellers ingen andre bemerkninger.

Hovden Fiskeindustri
Denne maskinen inngikk ikke i dette prosjektet, men ble nøye fulgt opp pga. stort produksjonsvolum. Maskinen gikk i full produksjon fra sesongstart til slutt. Denne maskinen er også følsom for hvilken C-ring-leveranse som kjøres. Stort produksjonsvolum, lite feil ellers ingen andre bemerkninger.

Video
En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her​:​
Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon – Sesong 2016
I fase 1 av dette prosjektet (2015–2016) ble to maskiner oppdatert og overvåket gjennom sesongen. Resultatene var positiv og i fase 2 (2016–2017) ble de gjenværende fem maskinene ferdigstilt og benyttet i produksjon hele 2017-sesongen. Oppdateringene gav positive resultater, men det er fortsatt noen driftsforstyrrelser forbundet med C-ringene (forbruksmateriell).

Et vellykket prosjekt vil gi en vesentlig økonomisk totalgevinst for hver enkelt bedrift. Sperreprosessen er en tung og belastende arbeidsoppgave som i hovedsak utføres av menn. Sperremaskinen gi også kvinner muligheter til å utføre dette arbeidet. Prosjektet vil være et vesentlig bidrag for forbedring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og automatisering i tørrfiskproduksjonen.
Prosjektet er en videreføring av prosjektet “Videreføring av optimalisering av sperremaskin: Fase 1” (FHF-901195). Fase 1 ble gjennomført i 2016-sesongen og omfattet kun 2 maskiner. De utvalgte maskinene er på henholdsvis Hovden og den ene maskinen på Myre. Det var en forutsetning at det ved en godkjennelse av fase 1 skulle settes i gang en fase 2 for 2017-sesongen. Denne vil omfatte de resterende 5 maskinene.

Optimaliseringsoppgaven med automatisk sperring for to maskiner ble løst, optimalisert og implementert i 2016-sesongen. Det legger grunnlaget for å optimalisere de fem gjenstående, for å sikre at den nye teknologien blir implementert i næringen. Derfor vil FHF bidra til å sette i gang FoU-arbeidet med å sluttføre 5 maskiner i 2017-sesongen.

Prosjektet er forankret i FHFs Handlingsplan 2016 på å utvikle og implementere ny teknologi for å bidra til mer effektiv konvensjonell produksjon.
Å optimalisere Sperro maskinens bindingsverktøy slik at den produksjonseffektivitet og driftssikkerhet næringen krever kan oppnås (se også foregående prosjekt “Videreføring av optimalisering av sperremaskin: Fase 1” (FHF-901195)).
Et vellykket prosjekt vil gi en vesentlig økonomisk totalgevinst for hver enkelt bedrift. Sperreprosessen er en tung og belastende arbeidsoppgave som i hovedsak utføres av menn. Sperremaskinen gi også kvinner muligheter til å utføre dette arbeidet.
I fase 1 av dette prosjektet, som ble utført i 2015–16, ble det utviklet optimaliseringskomponenter som i sin tur ble testet og verifisert under torskesesongen 2016. Alle nye komponenter fungerte optimalt og vil dupliseres til gjenværende 5 maskiner. I 2016-sesongen ble det avdekket et behov for smøring av klemverktøyet under drift slik at dette er inkludert i fase 2 av prosjektet.
 
Prosjektoppgavene i fase 2, oppgradering av 5 maskiner, er følgende:
1. klemarmer med pulvermetall klembits
2. løftesylinder for sensor i ringmagasin
3. varmeelementer med fleksible ledere
4. større lufttilførselslange og filterregulator
5. automatisk smøresystem (installeres på alle 7 maskiner)
6. installasjon og test av nye deler før sesongstart
7. oppfølging/opplæring gjennom sesongen
Resultater vi bli formidlet igjennom styrende organer, ved selvsyn og demonstrasjon.
keyboard_arrow_up