Til innholdet

Prosjektnummer

901530

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901530
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2018
Sluttdato: 01.02.2019

Lusekonferansen 2019

​FHFs lusekonferanse er årets viktigste arena for deling av erfaringer og kunnskap om forebygging og kontroll med lakselus

​• Konferansen fungerer godt for formidling fra FoU.
• Det ble god deling av erfaringer fra drift.
• Konferansen fungerer som møteplass for å knytte kontakter.
• Det kom innspill til nye prioriteringer.

​Lusekonferansen ble gjennomført som planlagt.

Det var god deltakelse fra næring og gode innlegg og diskusjoner. Foredragene er publisert på fhf.no her.
​Konferansen er en god arena for å formidle forskning, både avsluttede og resultater underveis i prosjekter.

Praktiske erfaringer fra merdkanten ble delt blant oppdrettere.

Foredrag er gjort tilgjengelig på fhf.no.
Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, og finne nye løsninger.

Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll med lakselus – med hovedvekt på rensefisk. I det helhetlige bildet er rensefisk kun ett av mange tiltak, og derfor ble FHF-konferansen utvidet til å dekke hele området som omfatter forebygging og kontroll med lakselus i 2018. Erfaringen var at dette ble meget godt mottatt, og i 2019 vil dette bli videreført samtidig som konferansen videreutvikles ytterligere.
 
Konferansen vil presentere ny kunnskap fra forskning samt nye praktiske erfaringer når det gjelder forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. Det vil være god tid til mingling og erfaringsdeling under konferansen.
 
Under konferansen vil det bli diskutert og presentert totalstrategier for forebygging og kontroll av lakselus, og rotasjon mellom ulike metoder for å unngå tilvenning/tilpasning til medikamentfri kontrollmetode.
Å gjennomføre en konferanse der resultater fra FoU og erfaringer fra praktisk arbeid innen forebygging og kontroll av lakselus blir presentert.​
Næringens nytteverdi av konferansen blir å iverksette det man lærer med suksess i sine bedrifter. Med hovedvekt på forebygging og kontroll vil man unngå bruk av kjemisk og andre ikke-medikamentelle metoder som krever behandling av fisk.  Dette vil være lønnsomt i tillegg til å gi bedre helse og velferd for laksen.​
Konferansen legges til Trondheim 21.–23. januar 2019.

Det eta​bleres en programkomite som hjelper FHF med utarbeidelse av program. FHF står selv for gjennomføring.​ Nærmere informasjon og program er tilgjengelig​ på FHFs nettside her​.
Dette er et formidlingsprosjekt per se. Formidling om temaet er vesentlig for å få spredt kunnskap om mulige tiltak knyttet til forebygging og kontroll av lakselus. Nyhetssaker og foredrag fra konferansen vil derfor bli lagt ut på FHFs nettside. ​
keyboard_arrow_up