Til innholdet

Prosjektnummer

901765

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901765
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2022
Sluttdato: 01.06.2022

Lusekonferansen 2022

Viktig arena for formidling av resultater fra prosjekter og deling av erfaring fra næringen
​Alle foredrag er tilgjengelig på Lusekonferansen 2022 (fhf.no)
​Lusekonferansen har vært næringens arena for å utveksle siste nytt innen forskning og erfaringsbasert kunnskap om lus.
Konferansen presenterte ny kunnskap fra forskning, samt nye praktiske erfaringer når det gjelder forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. Konferansen var og er en viktig møteplass for næringen.

Deler av konferansen gikk i plenum, mens andre deler foregikk i parallellsesjoner, inndelt etter ulik tematikk.

Konferansen ble streamet. Foredrag er tilgjengelig på Lusekonferansen 2022 (fhf.no).
​Konferansen førte til god formidling av resultater fra ulike prosjekter og deling av erfaring fra næringen.
​​Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.

Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll med lakselus – med hovedvekt på rensefisk. I det helhetlige bildet er rensefisk kun ett av mange tiltak, og derfor er FHF-konferansen utvidet til å dekke hele området som omfatter forebygging og kontroll med lakselus i 2018. Erfaringen var at dette ble meget godt mottatt og i 2019 ble dette videreført og videreutviklet ytterligere.

Konferansen vil presentere ny kunnskap fra forskning samt nye praktiske erfaringer når det gjelder forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. 

Under konferansen vil det også bli diskutert og presentert totalstrategier for forebygging og kontroll av lakselus, kunnskapsgrunnlag og konsekvenser av regelverk.​
​​Å gjennomføre en konferanse der resultater fra FoU og erfaringer fra praktisk arbeid innen forebygging og kontroll av lakselus blir presentert.​
​​​Næringens nytteverdi av konferansen blir å iverksette det man lærer med suksess i sine bedrifter. Med hovedvekt på forebygging og kontroll vil man unngå bruk av kjemisk og andre ikke-medikamentelle metoder som krever behandling av fisk.  Dette vil være lønnsomt i tillegg til å gi bedre helse og velferd for laksen.​
​Konferansen blir gjennomført 6.–7. april 2022 i Trondheim.

Program blir utarbeidet i dialog med næringen.
​​Dette er et formidlingsprosjekt per se. Formidling om temaet er vesentlig for å få spredt kunnskap om mulige tiltak knyttet til forebygging og kontroll av lakselus. Nyhetssaker og foredrag samt filmer fra konferansen vil derfor bli lagt ut på FHFs nettside.​
keyboard_arrow_up