Til innholdet

Prosjektnummer

901603

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901603
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2019
Sluttdato: 15.03.2020

Lusekonferansen 2020

Den årlige nasjonale konferansen om lakselus, en viktig arena for kunnskapsdeling og alle presentasjonene er tilgjengelige her​
​• Lusekonferansen ble gjennomført i Trondheim ​21.–22. januar 2020.
• Det var over 500 deltakere til stede på konferansen​.
• Tema som ble presentert var grunnleggende kunnskap om lusa, ulike behandlinger og forebyggende arbeid. 
• Det ble satt fokus på en proaktiv lusestrategi.​​​

Presentasjonene er tilgjengelig her.
Konferansen ble gjennomført i Trondheim 21.–22. januar 2020 med over 5000 deltakere.

Totalt var ble det presentert 34 innlegg, og 29 av presentasjonene er tilgjengelige her.
​Konferansen var en god arena for kunnskapsformidling og erfaringsutveksling. ​​​

Flere prosjekter finansiert av FHF ble formidlet.
Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.

Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll med lakselus – med hovedvekt på rensefisk. I det helhetlige bildet er rensefisk kun ett av mange tiltak, og derfor er FHF-konferansen utvidet til å dekke hele området som omfatter forebygging og kontroll med lakselus i 2018. Erfaringen var at dette ble meget godt mottatt og i 2019 ble dette videreført og videreutviklet ytterligere. I 2020 videreføres FHF-konferansen.

Konferansen vil presentere ny kunnskap fra forskning samt nye praktiske erfaringer når det gjelder forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. Det vil være god tid til mingling og erfaringsdeling under konferansen.

Under konferansen vil det også bli diskutert og presentert totalstrategier for forebygging og kontroll av lakselus, kunnskapsgrunnlag og konsekvenser av regelverk.
Å gjennomføre en konferanse der resultater fra FoU og erfaringer fra praktisk arbeid innen forebygging og kontroll av lakselus blir presentert.
​Næringens nytteverdi av konferansen blir å iverksette det man lærer med suksess i sine bedrifter. Med hovedvekt på forebygging og kontroll vil man unngå bruk av kjemisk og andre ikke-medikamentelle metoder som krever behandling av fisk.  Dette vil være lønnsomt i tillegg til å gi bedre helse og velferd for laksen.​
Konferansen holdes i Trondheim 21.–22. januar 2020.

Det etableres en programkomite som hjelper FHF med utarbeidelse av program. FHF står selv for gjennomføring. Nærmere informasjon og program er tilgjengelig på FHFs nettside.
Dette er et formidlingsprosjekt per se. Formidling om temaet er vesentlig for å få spredt kunnskap om mulige tiltak knyttet til forebygging og kontroll av lakselus. Nyhetssaker og foredrag fra konferansen vil derfor bli lagt ut på FHFs nettside.
keyboard_arrow_up