Til innholdet

Prosjektnummer

901679

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901679
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2021
Sluttdato: 31.01.2021

Lusekonferansen 2021

Årets viktigste konferanse for kunnskaps- og erfaringsdeling, og presentasjonene er tilgjengelige her
​​• Lusekonferansen ble gjennomført i Trondheim ​19.–20. januar 2021.
• Over 1100 deltakere var påmeldt på konferansen​.
• Tema i de ulike bolkene var tilbakeblikk på året som var og utvikling, lusebehandling og miljø, rensefisk og totalstrategi.

Presentasjonene er tilgjengelig her.
​Konferansen ble gjennomført digitalt 19.–20. januar 2021.

Det var påmeldt over 1100 deltakere.

Det var 20 innlegg på konferansen i form både av foredrag og videoer. Disse er er tilgjengelig her.
Konferansen hadde et stort antall påmeldte og som fulgte konferansen. Dette sørger for god spredning av resultater og erfaringer.

Flere prosjekter finansiert av FHF ble formidlet.​
​Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.

Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll med lakselus – med hovedvekt på rensefisk. I det helhetlige bildet er rensefisk kun ett av mange tiltak, og derfor er FHF-konferansen utvidet til å dekke hele området som omfatter forebygging og kontroll med lakselus i 2018. Erfaringen var at dette ble meget godt mottatt og i 2019 ble dette videreført og videreutviklet ytterligere.

Konferansen vil presentere ny kunnskap fra forskning samt nye praktiske erfaringer når det gjelder forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. 

Under konferansen vil det også bli diskutert og presentert totalstrategier for forebygging og kontroll av lakselus, kunnskapsgrunnlag og konsekvenser av regelverk.​
​Å gjennomføre en konferanse der resultater fra FoU og erfaringer fra praktisk arbeid innen forebygging og kontroll av lakselus blir presentert.​
​​Næringens nytteverdi av konferansen blir å iverksette det man lærer med suksess i sine bedrifter. Med hovedvekt på forebygging og kontroll vil man unngå bruk av kjemisk og andre ikke-medikamentelle metoder som krever behandling av fisk.  Dette vil være lønnsomt i tillegg til å gi bedre helse og velferd for laksen.​
Konferansen holdes digitalt 19.–20. januar 2021.

Teknisk bistand blir leid inn for streaming av konferansen.

Det etableres en programkomite som hjelper FHF med utarbeidelse av program. Nærmere informasjon og program er tilgjengelig på FHFs nettside.
​Dette er et formidlingsprosjekt per se. Formidling om temaet er vesentlig for å få spredt kunnskap om mulige tiltak knyttet til forebygging og kontroll av lakselus. Nyhetssaker og foredrag samt filmer fra konferansen vil derfor bli lagt ut på FHFs nettside.​
keyboard_arrow_up