Til innholdet

Prosjektnummer

901719

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901719
Status: Pågår
Startdato: 15.06.2021
Sluttdato: 31.12.2025

Kunnskapsformidling via Hindreromming.no

​I prosjektet “Kunnskap og metoder for å forebygge rømming” (FHF-901295), ble det opprettet et eget nettsted for å kommunisere årsaker til rømming, tiltak for å forhindre rømming og andre resultater i prosjektet ved bruk av metoder som var tilpasset målgruppen. Målgruppen for nettsiden er oppdrettsnæringen, nærmere bestemt ansatte på anlegg og fartøy og i ledelsen. Siden brukes også i opplæringssammenheng av andre aktører enn oppdretterne.
• Å sikre god drift av nettsiden Hindre rømming (hindreromming.no) i årene fremover. 
• Å ta ansvar for at innholdet er oppdatert, samt publisere forskningsresultater som er relevante for tematikken rømming i et format som passer med sidens profil og er tilpasset målgruppen.
​Nettsiden har en betydelig næringsnytte ved at både eldre og nyere forskningsresultater gjøres lett tilgjengelig for ansatte, for bruk i kurs og annen opplæring, og for utdanningsinstitusjoner. Det vil også være nyttig for forvaltningen å ha tilgang til denne kunnskapen tilgjengeliggjort på en god måte.
Prosjektet består av følgende aktiviteter:

1. Konvertering og redesign av nettsted
SINTEF Ocean vil i 2021 overføre eksisterende nettsted til en bedre egnet plattform, redsigne innholdet slik at det sikres at det er mest mulig oppdatert og legge til nytt relevant innhold.

2. Drift og vedlikehold av nettsted
SINTEF Ocean vil ha redaktøransvar for siden, og i dialog med FHF revidere/oppdatere siden tre ganger årlig. Dette for å sikre at den holder seg relevant for målgruppen. Innen utgangen av 2025 må en plan for eventuell videre drift være på plass.
​Ingen plan for formidling utover at nettstedet hindreromming.no i seg selv er formidling.
keyboard_arrow_up