Til innholdet

Prosjektnummer

901813

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901813
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2023
Sluttdato: 15.12.2023

Elektrisk bedøving av rognkjeks

Mattilsynet godkjenner ikke tidligere rapporter på elbedøving av oppdrettsfisk og krever EEG på rognkjeks. EEG er en nevrofysiologisk metode for måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet. Påbudet gjelder alle oppdrettsarter, hvor kun laks, kveite og piggvar er noen gang vurdert. Imidlertid er rognkjeks en nøkkelart da den viser seg å inneha andre elektriske ledningsevne enn annen fisk.    
Hovedmål
Å dokumentere med EEG at rognkjeks er tilfredsstillende bedøvet med dagens system for bedøvelse i vann- og tørrbedøvere. Sekundært vil prosjektet starte prosessen med å utvikle elektriske modeller for å erstatte nødvendigheten ved å bruke EEG. 

Delmål
1. Å dokumentere bedøvelse av Rognkjeks med tørrbedøvere ved hjelp av EEG.
2. Å dokumentere bedøvelse av Rognkjeks i vann ved hjelp av EEG.
3. Å etablere metode for å måle elektrisk potensial over hjernen.
4. Å gjennomføre et arbeidsseminar (workshop) mellom industri, forskere og forvaltning for dialog og videre satsning.
Sammensatt vil resultatene være tilstrekkelig for godkjenning for bedøvelse av rognkjeks på slakteri. Konsortsiet jobber med flere havbruksaktører angående denne saken, samt begge norske utstyrleverandører på elektriske bedøvelsessystemer (Optimar og Askvik Akva). 

Imidlertid vil ikke problemet stoppe der. Mattilsynet krever EEG på alle oppdrettsarter, hvor en i dag har kun data på laks, piggvar og kveite. Videre har mattilsynet gitt indikasjoner at de krever EEG på parr selv om en har gjennomført EEG på laks. Dette er ikke i tråd med utviklingen eller forenelig med god dyrevelferd da EEG er et forskningsverktøy for prinsipielle vurderinger på et fåtall av individer. 

Mer riktig fremgangsmåte vil være å modellere amper gjennomgang i hjernen som en funksjon av elektriske parametere, fiskeart og størrelse og derved hindre videre bruk av forsøksdyr. Dette blir svært sentralt for villfisk. Delmål 3 vil være første steg i riktig retning og gjennom et felles arbeidsseminar med forskningsmiljøet, næringen, Fiskeri- og kystdepartementet og forskningsmiljøet vil man kunne frembringe ny relevant og kunnskap for næringen.    
​Alle forsøk i delmål 1–3 vil bli gjennomført i løpet av 3 kvartal i 2023, slik at en sluttrapport foreligger i 4 kvartal 2023. Nofima organiserer og deltar på alle forsøk i samarbeid med Akvaplan, Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet og Wageningen Research (the Netherlands). På grunn av kort tid vil forsøksdyrutvalget søkes allerede i januar 2023. 
Gjennom rapport, publikasjoner. Arbeidspakke 4 er avsatt til et arbeidsseminar (workshop) på tema med inviterte fra Mattilsynet, Fiskeri- og kystdepartementet, sjømatnæringen og relevante forskere.
keyboard_arrow_up