Til innholdet

Prosjektnummer

901893

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901893
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2023
Sluttdato: 31.12.2023

Sekretariat – Gill Health Initiative (GHI)-møte i Oslo 2023

Viktig arena som bidrag til bedret gjellehelse
​• Gill Health Initiative (GHI)-møtet ble avholdt i Oslo 25.–26. oktober 2023 med 90 deltagere fra Skottland, Irland, Chile, Australia, Færøyene og Norge.
• Informasjon fra møtet tyder på at nye typer avlusningsmetoder og klimaforandringer trolig er med på å forklare noe av årsaken til gjellesykdomsproblematikken.
• Standardisering av metoder og i enda større grad jobbe interdisiplinært og å se helheten er viktig.
​Sammendrag av prosjektaktiviteter (English summary further below)
Gill Health Initiative (GHI) ble etablert for å bringe sammen industri og forskere for bl.a. å spre og formidle forskningsresultater som kan bidra til beste praksis for håndtering av gjellesykdom hos oppdrettslaks.

Det første GHI-møtet ble arrangert i Stirling i Skottland i 2013. Årets GHI-konferanse ble arrangert i Oslo 25.–26. oktober 2023 og Veterinærinstituttet organiserte møtet i samarbeid med styringsgruppen til GHI. Det var over 90 deltagere og kolleger fra Skottland, Irland, Chile, Australia, Færøyene og Norge. Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen og informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å løse problemene. Programmet for møtet: GHI Meeting 2023.

Informasjon fra møtet tyder på at nye typer avlusningsmetoder og klimaforandringer trolig er med på å forklare noe av årsaken til gjellesykdomsproblematikken. Standardisering av metoder og i enda større grad jobbe interdisiplinært og å se helheten er viktig.

Results achieved
Summary of project activities results
Gill Health Initiative (GHI) was established in an effort to unite industry and researchers to disseminate findings and convey research results that can enhance best practices in handling gill diseases in farmed salmon.

The inaugural GHI meeting took place in Stirling, Scotland, in 2013. This year's GHI conference was held in Oslo on 2526 October 2023 organized by the Veterinary Institute in collaboration with the GHI steering committee. There were over 90 participants and colleagues from Scotland, Ireland, Chile, Australia, the Faroe Islands, and Norway. Gill disease is one of the major health challenges in the aquaculture industry, and sharing information across the industry and international borders is necessary to address these issues.
Meeting programme: GHI Meeting 2023.

Information from the meeting suggests that new delousing methods and climate changes likely contribute to explaining some of the causes of gill disease issues. Standardizing methods and, to an even greater extent, working interdisciplinary and considering the bigger picture are crucial.
​GHI er en viktig møteplass for foskere og næringen fra de lakseproduserende landene for å diskutere gjellehelseproblemer og løfte frem felles FoU-behov. 
​Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge disse til dels komplekse problemstillingene. Gill Health Initiative (GHI) ble etablert for å bringe sammen industri og forskere for bl.a. å formidle forskningsresultater som kan bidra til beste praksis for håndtering av gjellesykdom. Det første GHI-møtet ble arrangert i Stirling i Skottland i 2013, og interessen har økt år for år.

I 2023 arrangeres Gill Health Initiative-konferansen i Oslo 25.–26. oktober, og Veterinærinsituttet vil organisere møtet i samarbeid med styringsgruppen til GHI. Antall deltakere er satt til maksimalt 120 og det forventes deltagelse fra Skottland, Irland, Chile, Australia og Norge. 
​Å arrangere Gill Health Initiative-møte i Oslo 25.–26. oktober 2023 og sikre formidling fra møtet.
​Dårlig gjellehelse er identifisert som en av de viktigste årsakene til tap i norsk oppdrettsnæring, men det er også et viktig problem i internasjonal akvakultur. Informasjonsdeling på tvers av bransjer og landegrenser er nødvendig for å bekjempe sykdom og finne gode måter å forebygge på. GHI-møtet har som et viktig formål å være en møteplass for å formidle forskningsresultater og felterfaringer som kan bidra til beste praksis for håndtering av gjellesykdom. Møtesammendrag (abstracts) og annen relevant informasjon vil bli åpent publisert på GHI sin nettside og gjøres synlig/tilgjengelig fra sosiale media-kanaler (LinkedIn®, Facebook® etc.) og nettsiden til Veterinærinstituttet, FHF og andre potensielt støttende institusjoner og sponsorer. 
​Planlegging av møtene gjøres i den internasjonale styregruppen, som består av FoU- og næringsfolk (se gillhealthinitiative.org). Styringsgruppen setter opp fagprogrammet basert på innsendte sammendrag (abstracts) og inviterte foredrag. En lokal organisasjonskomite ved Veterinærinstituttet innhenter og håndterer tilbud om konferanselokaler, bevertning, koordinering av det praktiske og er vertskap for møtet. GHI sin styringsgruppe vil i etterkant av gjennomføring og formidling av GHI 2023-møtet.
​Presentasjonene legges ut på GHI slik at deltagerne har mulighet til å se på disse i etterkant. Høydepunkter fra møtet publiseres i Norsk fiskeoppdrett
keyboard_arrow_up