Til innholdet

Prosjektnummer

901893

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901893
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2023
Sluttdato: 31.12.2023

Sekretariat – Gill Health Initiative (GHI)-møte i Oslo 2023

​Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge disse til dels komplekse problemstillingene. Gill Health Initiative (GHI) ble etablert for å bringe sammen industri og forskere for bl.a. å formidle forskningsresultater som kan bidra til beste praksis for håndtering av gjellesykdom. Det første GHI-møtet ble arrangert i Stirling i Skottland i 2013, og interessen har økt år for år.

I 2023 arrangeres Gill Health Initiative konferansen i Oslo 25.–26. oktober, og Veterinærinsituttet vil organisere møtet i samarbeid med styringsgruppen til GHI. Antall deltakere er satt til maksimalt 120 og det forventes deltagelse fra Skottland, Irland, Chile, Australia og Norge. 
​Å arrangere Gill Health Initiative-møte i Oslo 25.–26. oktober 2023 og sikre formidling fra møtet.
​Dårlig gjellehelse er identifisert som en av de viktigste årsakene til tap i norsk oppdrettsnæring, men det er også et viktig problem i internasjonal akvakultur. Informasjonsdeling på tvers av bransjer og landegrenser er nødvendig for å bekjempe sykdom og finne gode måter å forebygge på. GHI møte har som et viktig formål å være en møteplass for å formidle forskningsresultater og felterfaringer som kan bidra til beste praksis for håndtering av gjellesykdom. Møtesammendrag (abstracts) og annen relevant informasjon vil bli åpent publisert på GHI sin nettside og gjøres synlig/tilgjengelig fra sosiale media-kanaler (LinkedIn®, Facebook® etc.) og nettsiden til Veterinærinstituttet, FHF og andre potensielt støttende institusjoner og sponsorer. 
​Planlegging av møtene gjøres i den internasjonale styregruppen, som består av FoU- og næringsfolk (se gillhealthinitiative.org). Styringsgruppen setter opp fagprogrammet basert på innsendte sammendrag (abstracts) og inviterte foredrag. En lokal organisasjonskomite ved Veterinærinstituttet innhenter og håndterer tilbud om konferanselokaler, bevertning, koordinering av det praktiske og er vertskap for møtet. GHI sin styringsgruppe vil i etterkant av gjennomføring og formidling av GHI 2023-møtet.
​Presentasjonene legges ut på GHI slik at deltagerne har mulighet til å se på disse i etterkant. Høydepunkter fra møtet publiseres i Norsk fiskeoppdrett
keyboard_arrow_up