Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 125 prosjekter

Prosjektnr: 900796
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2012

Midtnorsk fiskerikonferanse blir arrangert i Kristiansund 6. og 7. juni for femtende år på rad. Konferansen samler normalt rundt 100 deltakere og er etter hvert blitt en godt innarbeidet møteplass for fiskeri- og havbruksnæringen. Konferansen arrangeres av Norges Råfisklag, ...
Prosjektnr: 900806
Varighet: 2012 - 2016
Status: Avsluttet

Levende hyse og torsk fanget med snurpenot: Forprosjekt

En hysebestand i sterk vekst har ført til vanskelig omsetning og mange leveranser av svært dårlig kvalitet. Skånsom fangst og levende lagring av hyse vil, dersom det lykkes i stort omfang, bidra til å øke produksjon av fersk filet. Bruk av not er sannsynligvis avgjørende for å ho ...
Prosjektnr: 900801
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte om levende sjømat

Et av hovedpunktene i handlingsplanen for 2012 for marine ressurser er “levende fangst, lagring og marked”.   Levende sjømat har en lang tradisjon i Asia og Midt-Østen, og er innarbeidet i restauranter i Asia. Denne utviklingen ser man også i Europa. Salg av levende sjømat ...
Prosjektnr: 900788
Varighet: 2012 - 2014
Status: Avsluttet

Økonomiske og ressursmessige konsekvenser ved fangst av taskekrabbe utenom hovedsesong

Den norske taskekrabbenæringen har hatt en positiv utvikling de siste 10–15 år. Etter hvert som næringen har utviklet seg, har fisket ekspandert nordover hvor det nå foregår et lønnsomt fiske langs kysten av Nordland. Dette skyldes ikke minst Hitramat AS sin nye prosesseringsfabr ...
Prosjektnr: 900733
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Taskekrabbe: Forprosjekt

Prosjektnr: 900717
Varighet: 2011 - 2012
Status: Avsluttet

Understanding the reproductive cycle of the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis in Norway: A guide for fishermen, aquaculturalists and researchers

Background An important aspect of fishing for wild sea urchins, enhancing the roe of wild caught sea urchins and growing sea urchins from eggs to market size is to have a thorough understanding of the reproductive cycle of the species. This allows fisherman and farmers to know w ...
Prosjektnr: 900714
Varighet: 2011 - 2012
Status: Avsluttet

Test av ROV-basert høstemetode for kråkeboller og kamskjell

KråkebollerDet finnes store mengder kråkeboller langs Norges kyst. De største forekomstene finnes i de tre nordligste fylker, der de enkelte steder har gjort stor skade på tareskogen med påfølgende negative effekt på andre arter. Disse kråkebollene utgjør imidlertid en betydelig ...
Prosjektnr: 900715
Varighet: 2011 - 2012
Status: Avsluttet

Studie av pakketeknikk for kråkeboller

Troika Seafood vil undersøke om det er et marked for levende kråkeboller på samme måte som man har bygget opp et marked for levende kongekrabbe. Produsenten er Norway Sea Urchin i Båtsfjord, og grunntanken er å utnytte samme logistikk og kundenett som det Troika har byg ...
Prosjektnr: 900695
Varighet: 2011 - 2012
Status: Avsluttet

Krabbekonferansen 2012

Krabbekonferansen har en lang tradisjon som møteplass for alle med interesse for krabber, fiskere, krabbeprodusenter, eksportører, utstyrsleverandører og representanter fra fiskesalgslag, forvaltning og forskningsmiljø.   Tidligere krabbeutvalget sto for gjennomføring ...
Prosjektnr: 900672
Varighet: 2011 - 2012
Status: Avsluttet

Blandingsfiske som reguleringsmodell: Forprosjekt

Havressursloven pålegger fiskere å bringe all fangst (som ikke med sikkerhet vil overleve ved utsetting) til lands. Dette åpner for et større mangfold av arter på fiskemarkedet og økt verdiskaping fra fjordressursene. Det forutsetter at biomassen som høstes er innenfor de rammene ...
keyboard_arrow_up