Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2167 treff

Prosjektnr: 901976
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sanntidsovervåkningteknologi for beslutningsstøtte i trålfiske

I dette prosjektet vil man utvikle et system for beslutningsstøtte, både i sanntid og strategisk. I sanntid får fiskeren informasjon om reker i trålen, antall og lengde, i tillegg til bifangst. Fiskeren identifiserer fangsten raskere, bruke mindre tid på å lete og fylle kvotene, ...
Prosjektnr: 901941
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikle verktøy og kunnskap som er nødvendig for å overvåke, håndtere og minske skader fra perlesnormaneter (Apolemia spp.) på oppdrettslaks / Developing the tools and knowledge necessary to monitor, manage and mitigate the impacts of Apolemia spp. on farmed salmon (JellySafe)

​Å ignorere geleplankton (maneter) er ikke lenger et alternativ for norsk laksenæring. I løpet av en periode på bare 3 måneder rapporterte totalt 51 anlegg akutt dødelighet relatert til Apolemia, i produksjonsområdene fra PO2 til PO12. Noen anlegg rapporterte dødelighet på opptil ...
Prosjektnr: 901969
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Effektiv, bærekraftig og lønnsom utnyttelse av stillehavslaks (BLUSH-Laks)

Prosjektet vil etablere erfaring og beste praktiske løsninger rundt fiske (strandnot), slakting og transport av stillehavslaks som kan ivareta krav til både mattrygghet og velferden til bifangst som må settes ut. Et slikt fiskeri der hele fisken utnyttes kan på sikt gi store økon ...
Prosjektnr: 901942
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Forbedring av biosikkerhetstiltak og metoder for påvisning av Renibacterium salmoninarum for å forhindre spredning av bakteriell nyresykdom i lakseoppdrett / Enhancing biosecurity measures and detection of Renibacterium salmoninarum to prevent the spread of bacterial kidney disease in salmonid farming (BKDsafeguard)

​Tidlig påvisning og forbedret biosikkerhet er avgjørende for å stoppe spredningen av BKD og opprettholde god fiskehelse og -velferd i norsk fiskeoppdrett. Ved å bruke etablerte diagnostiske metoder (hovedsakelig RT-qPCR) vil prosjektet øke sensitiviteten for påvisning av R. salm ...
Prosjektnr: 901957
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Teknologi for fjerning av tykkfiskbein i frosset makrellfilet

Potensialet for å installere flere maskiner er stort og er hovedgrunnen til at pelagisk næring ønsker å utvikle en løsning for fjerning av pinbone i makrellfilet.1. Hva vil produktet med benfri filet kunne medføre?• åpne opp et nytt og voksende marked• øke eksportvolum ...
Prosjektnr: 901943
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten

​Dette prosjektet skal gi (primært) næringsaktører og interesseorganisasjonene et godt faglig bidrag til utforming av framtidige rammebetingelser som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne bidra til å legge noen viktige premisser ...
Prosjektnr: 901949
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

Effekt av lagringstid i modifisert atmosfære på oksidasjon av makrellfilet (MarOks)

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om anaerob emballering tilpasset effektiv produksjonsprosess og effekt på oksidasjon ved fryselagring. Prosjektet skal dermed bidra til:• forbedret pakkeprosess, og at større andel av norsk makrell kan fileteres (jf mål tilknyttet Pelagisk ...
Prosjektnr: 901955
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

The Parvicapsula pseudobranchicola life cycle: How can we avoid or live with parvicapsulosis? (ParviLIFE)

Følgende nytteverdi er forventet: • Prosjektet er basert på at kunnskap om parasittens livssyklus nå er oppnåelig. Tidligere studier har vært hemmet av dette, og har måttet indirekte observere smitte ved overvåking av laks, og har hatt hovedvekt på infeksjoner i mellomverter ...
Prosjektnr: 901964
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Oksidativ stabil lakseolje (OSL)

Kunnskapen som etableres i dette prosjektet vil på kort sikt bidra til at laksoljeprodusenter vil kunne produsere lakseolje med høy kvalitet og sikre lang og stabil holdbarhet med hensyn til oksidasjon.Det bør være et betydelig potensial i å bygge verdi i olje fra norsk laks, som ...
Prosjektnr: 901965
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sammenligning av opptak av EPA/DHA fra lakseolje med andre marine oljer / Comparison of uptake of EPA/DHA from salmon oil with other marine oils (Omega3Up)

Omega3Up-prosjektet vil gi en omfattende vurdering av mulig forskjell i utnyttelse av EPA/DHA fra ulike marine oljer inkludert lakseolje ved bruk av en passende modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert lakseoljeprodusenter og mat- og leg ...
keyboard_arrow_up