Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2155 treff

Prosjektnr: 901923
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

Intergenerasjonelle epigenetiske effekter i norsk lakseoppdrett (EpiBrood)

​Små epigenetiske effekter mellom generasjoner vil kunne ha store konsekvenser for fiskevelferd, produksjonseffektivitet, filetkvalitet og andre viktige egenskaper. Det trengs bedre forståelse av hvordan stamfiskoppdrett og induksjon av kjønnsmodning som brukes av leverandør ...
Prosjektnr: 901939
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Teknologi for kjøling, tining og innfrysing av rund makrell som råstoff for produksjon av makrellfilet (IQF Laketank)

Økt temperaturkontroll i alle faser av proseessen gir mulighet for raskere nedkjøling/tining/innfrysing. Løsnningen som blir utarbeidet gjennom dette prosjektet vil kunne bli adoptert av andre aktører i bransjen med tilsvarende behov. Konseptet som blir arbeidet fram gjennom ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901940
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utløsning av cnitoblaster hos maneter ved bruk av elektrisk strøm (Cnito-Blast)

​På kort sikt vil et elektrisk gjerde som “avgifter” maneter kunne redusere dødelighet på utsatte lokaliteter. På lang sikt vil strømgjerder brukes for å hindre skade fra maneter generelt.
Prosjektnr: 901931
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

E-lærebok – Havbrukslære

​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap på et faglig nivå som passer den enkelte. Læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk for økt kunnskapsbasert verdiskaping, bære ...
Prosjektnr: 901904
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Læreverk for helse- og produksjonsøkonomi i oppdrettsnæringen (HelseØk)

​Målgruppe er studenter, fiskehelsepersonell, driftspersonell/mellomledere og beslutningstakere innen havbruk. Kompendiet skal være et fullstendig læreverk innen temaet helseøkonomi i akvakultur, og samtidig ha en utforming som gjør det egnet som oppslagsverk. Nytteverdien vil væ ...
Prosjektnr: 901934
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Produksjonsmiljøets påvirkning på fiskens adferd, biologi og velferd i eksponert havbruk og havbruk til havs (PROHAV)

​Et godt produksjonsmiljø er en forutsetning for å utløse potensialet for bærekraftig vekst i EH og HtH. Resultatene fra PROHAV-prosjektet vil gi aktører som utvikler EH og HtH ny innsikt og et verktøy – produksjonsmiljømodellen. Denne modellen vil hjelpe til med å forutsi o ...
Prosjektnr: 901914
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd (dFUSE)

​Dødfisk representerer et betydelig tap for næringen, da dødfisk innebærer redusert salgsvolum, samme kostnader og fôrforbruk som for produksjon av slaktefisk, samt ekstra kostnader i forbindelse med håndtering og transport. Det er anslått at dødfisk representerer et årlig tap på ...
Prosjektnr: 901938
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)/ Brain to Gut Integrative 3R Experimental Models for the Evaluation of Feeds in the Aquaculture Industry (Brain2Gut)

​Brain2Gut-prosjektet vil være til stor nytte for både fôrprodusenter, oppdrettere, samt forskere innenfor dette feltet. Prosjektet vil resultere i utviklingen og valideringen av flere ex vivo- og in vitro-modeller for testing av fôringredienser i dietten til oppdrettslaks. Det v ...
keyboard_arrow_up