Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 244 treff

Prosjektnr: 901941
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikle verktøy og kunnskap som er nødvendig for å overvåke, håndtere og minske skader fra perlesnormaneter (Apolemia spp.) på oppdrettslaks / Developing the tools and knowledge necessary to monitor, manage and mitigate the impacts of Apolemia spp. on farmed salmon (JellySafe)

​Å ignorere geleplankton (maneter) er ikke lenger et alternativ for norsk laksenæring. I løpet av en periode på bare 3 måneder rapporterte totalt 51 anlegg akutt dødelighet relatert til Apolemia, i produksjonsområdene fra PO2 til PO12. Noen anlegg rapporterte dødelighet på opptil ...
Prosjektnr: 901942
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Forbedring av biosikkerhetstiltak og metoder for påvisning av Renibacterium salmoninarum for å forhindre spredning av bakteriell nyresykdom i lakseoppdrett / Enhancing biosecurity measures and detection of Renibacterium salmoninarum to prevent the spread of bacterial kidney disease in salmonid farming (BKDsafeguard)

​Tidlig påvisning og forbedret biosikkerhet er avgjørende for å stoppe spredningen av BKD og opprettholde god fiskehelse og -velferd i norsk fiskeoppdrett. Ved å bruke etablerte diagnostiske metoder (hovedsakelig RT-qPCR) vil prosjektet øke sensitiviteten for påvisning av R. salm ...
Prosjektnr: 901955
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

The Parvicapsula pseudobranchicola life cycle: How can we avoid or live with parvicapsulosis? (ParviLIFE)

Følgende nytteverdi er forventet: • Prosjektet er basert på at kunnskap om parasittens livssyklus nå er oppnåelig. Tidligere studier har vært hemmet av dette, og har måttet indirekte observere smitte ved overvåking av laks, og har hatt hovedvekt på infeksjoner i mellomverter ...
Prosjektnr: 901935
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Nedsenket produksjon av regnbueørret med luftlomme (RegnbueørretDypt)

​Konseptet “RegnbueørretDypt” vil ha direkte næringsnytte gitt at lavere lusepåslag kan føre til at regnbueørret-oppdrettere kan unngå eller redusere behovet for avlusing. På sikt kan tiltaket gi økt tillat MTB (maksimalt tillat biomasse). Konseptet representerer også en positiv ...
Prosjektnr: 901933
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikle verktøyene og kunnskapen som kreves for bærekraftig nedsenket lakseproduksjon (SafeSubmergence)

​Ved å utnytte de ennå uutnyttede kapasitetene til banebrytende teknologier, inkludert neste generasjons sekvenserings- og datasynskameraer, vil dette prosjektet ikke bare begynne å fylle nøkkelkunnskapshull som begrenser bruken av nedsenket produksjonsstrategier, men også utvikl ...
Prosjektnr: 901918
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av CRISPR baserte in vitro systemer for å redusere bruken av smitteforsøk i akvakultur/ CRISPR-screening to reduce challenge testing in aquaculture (PETRI-FISH)

​Prosjektet skal levere teknologiske løsninger, ressurser og kunnskap som bidrar til å redusere sykdomstesting av levende fisk for påvisning av resistens mot ILA-virus. Dette vil kunne redusere bruken av dyreforsøk i akvakultur, redusere kostnader og forbedre framtidig bærek ...
Prosjektnr: 901923
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

Intergenerasjonelle epigenetiske effekter i norsk lakseoppdrett (EpiBrood)

​Små epigenetiske effekter mellom generasjoner vil kunne ha store konsekvenser for fiskevelferd, produksjonseffektivitet, filetkvalitet og andre viktige egenskaper. Det trengs bedre forståelse av hvordan stamfiskoppdrett og induksjon av kjønnsmodning som brukes av leverandør ...
Prosjektnr: 901940
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utløsning av cnitoblaster hos maneter ved bruk av elektrisk strøm (Cnito-Blast)

​På kort sikt vil et elektrisk gjerde som “avgifter” maneter kunne redusere dødelighet på utsatte lokaliteter. På lang sikt vil strømgjerder brukes for å hindre skade fra maneter generelt.
Prosjektnr: 901938
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)/ Brain to Gut Integrative 3R Experimental Models for the Evaluation of Feeds in the Aquaculture Industry (Brain2Gut)

​Brain2Gut-prosjektet vil være til stor nytte for både fôrprodusenter, oppdrettere, samt forskere innenfor dette feltet. Prosjektet vil resultere i utviklingen og valideringen av flere ex vivo- og in vitro-modeller for testing av fôringredienser i dietten til oppdrettslaks. Det v ...
Prosjektnr: 901910
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av et diagnoseverktøy for gjelleskader fra nesledyr/ Development of a gill health diagnostic tool for cnidarian injuries (HydroDetect)

​På kort sikt vil analysemetoden kunne utvikles til et verktøy for tidlig varsling og diagnostisering til kvantifisering av risiko for gjellehelse relatert til notvask, en av de vanligste operasjonene ved oppdrettsanlegg. Metoden vil også kunne anvendes til vurdering av hvorvi ...
keyboard_arrow_up