Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 79 prosjekter

Prosjektnr: 901772
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)

Sirkulærøkonomi i sjømatnæringen er kartlagt, med identifisering av områder der sirkularitet kan bedres
Prosjektnr: 901711
Varighet: 2022 - 2022
Status: Avsluttet

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

Fremtidig kompetansebehov i sjømatnæringen er kartlagt og kvantifisert
Prosjektnr: 901669
Varighet: 2021 - 2023
Status: Avsluttet

Alternative materialer til plast som er brukt til snurrevadtau og trålmatter

​​Dokumentasjon av utslippsreduksjon ved bruk av bioplast i snurrevadtau og trålmatter
Prosjektnr: 901525
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Kartlegging av etter- og videreutdanning (EVU) for ansatte i sjømatnæringen

Følgende nytteverdi er forventet: • De ansatte vil få økt kunnskap om sjømatnæringen, og tilføre ny verdi til den enkelte arbeidsplass.• Sjømatnæringen ​vil få flere ansatte med dokumentert, og økt kompetanse.• Sjømatnæringens omdømme som kompetansenæring vil bli styrket.
Prosjektnr: 901503
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018

​Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
Prosjektnr: 901523
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Vestlandet 2018

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
Prosjektnr: 901527
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen. Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
Prosjektnr: 901383
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein Marin student-bootcamp 2017 Havbruk

Sjømatnæringen trenger rekruttering og diversifisert kompetanse, gjennom marin student-bootcamp får flere studenter med ulik studiebakgrunn, og deres nettverk igjen, kjennskap til sjømatnæringen som en mulig fremtidig bransje å jobbe i.   Studentenes løsninger på utford ...
Prosjektnr: 901407
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Evaluering av Marin student-bootcamp

Resultatene fra prosjektet vil gi grunnlag for å si noe om effektene av marin student-bootcamp som rekrutteringstiltak, og hvordan tiltaket kan forbedres.
Prosjektnr: 901381
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp 2017 Villfisk

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
keyboard_arrow_up