Til innholdet
Årsresultater 2023

Fellesområder

FoU-innsatsen er innrettet mot de forskjellige verdikjedene innen både havbruks- og villfisk-sektoren. Men det finnes og et svært viktig område som spenner over begge sektorene, og der det kan være motstridende interesser mellom havbruk og villfisk-sektoren. Det gjelder sameksistens, og hvordan det skal sikres god disponering og fordeling av sjøarealene for de forskjellige næringsinteresser.


Innen dette feltet har også FHF en viktig rolle og det er levert viktig ny kunnskap i 2023.

Kategori modul

Sameksistens

Utvalgte resultater og hendelser

Det er utført en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Utvalgte resultater og hendelser

Det er utført en kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen.

Tekst modul

Bruk av sjøarealet

Prosjekt 901749 har gjort en omfattende kunnskapssammenstilling om bruk av sjøarealene for hele næringen, og prosjektet leverte resultater i 2023.

Arealbruk, krav til arealbruk og endringer i arealbruk for de forskjellige sektorer er beskrevet. Det er gjort en vurdering og modellering av fremtidig arealbruk og det er utarbeidet en oversikt over prioriterte kunnskapsbehov.

Bildegalleri modul
Foto: Sjømatrådet/Johan Wildhagen
Tekst modul

Sameksistens fiskeri og havvind

Det er og gjort en Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring (901748). Her er det gjort tilgjengelig opptak av webinar om problemstillingen. Dagens forskning kan ikke svare på spørsmålene fiskerne har om hvilke effekter havvindutbygging vil ha på fiskeriene, da det fortsatt er mange og store kunnskapshull.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: HI/Anders Thorsen

Effekter av torskeoppdrett

Torskeoppdrett vokser igjen og det er stort behov for kunnskap på flere sider ved virksomheten for å bidra til at den kan utvikle seg til en betydelig, lønnsom og bærekraftig sektor.

FHF iverksatte i 2023 prosjekt 901815 med mål om å hindre kjønnsmodning i merd og dermed hindre genetisk blanding med villtorsk. I mai 2023 ble også prosjekt 901832 igangsatt, for å få frem ny kunnskap om spredning av patogener mellom oppdrettstorsk, villtorsk og andre oppdrettsfisk.

Tekstkolonne med bilde modul
Foto: HI/Torhild Dahl

Reduksjon av plastbruk

Det jobbes i hele sjømatnæringen med å redusere utslipp av plast og bruken. Prosjekt 901670 har undersøkt alternative materialer til interleave-pakking og leverte resultater i 2023.

Prosjektet har demonstrert at Biodolomer, et biologisk nedbrytbart alternativ til plast, kan brukes for interleave-pakking av filet uten at kvaliteten blir redusert. Ulempene er mer vedheft til fiskekjøttet og høyere pris på “bioplast”.

Fellesområder prioriteringer

Sameksistens er prioritert under fellesområder, samt strategiske satsinger.

Les mer om prioriteringene her:

Fellesområder
keyboard_arrow_up