Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1678 treff

Prosjektnr: 901378
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyse for norsk klippfiskindustri

Næringsaktørene i norsk klippfisknæring har ønsket å få belyst betydningen av denne delen av fiskerinæringen.Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er synliggjøring av hvilke betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for næringen s ...
Prosjektnr: 901471
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte om kveisinnhold hos torsk

Det er et økende krav fra sentrale kunder for helfisk (fisk som selges hel i butikk til konsument) om å ha kontroll på kveisinnholdet i torsken. I og med at det er en hel fisk så er det vanskelig å vurdere totalinnholdet av kveis, ettersom det kun er i buken det kan sjekkes uten ...
Prosjektnr: 901499
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Kvalitetsprotein fra torskehoder (HEADS UP II)

Marine proteiner hydrolysert fra torskehoder har et proteininnhold og en kvalitet som overgår tradisjonelt fiskemel og gjør dem godt egnet som matingrediens. Proteinene kan også ha en god framtid som helsekost og sportsernæring. Markedet krever proteiner som har god smak, høy nær ...
Prosjektnr: 901290
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Utvikling av teknologi for lakefrysing av makrell i norsk fiskeindustri

Norsk prosesseringsindustri for pelagisk fisk har et klart uttrykt ønske om å øke andelen filetering av makrell og øke produkt- og kvalitetsdifferensiering ved bruk av ny teknologi, jf FHFs prosjekt Handlingsplan for “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell” (FHF-901104). Det ...
Prosjektnr: 900935
Varighet: 2013 - 2016
Status: Avsluttet

Videreutdanningstilbud i FoU-strategi og -ledelse

“FoU-strategi og –ledelse” er et 15 studiepoengs videreutdanningstilbud for sjømatnæringen i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Kurset leveres av Universitetet i Tromsø i samarbeid med Nofima.   Tilbudet er en del av kompetanseprogrammet for FoU-st ...
Prosjektnr: 131281
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Konferansen FISK2003

Prosjektnr: 131361
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Kompetansebehov i marin sektor 2007

​Hvorfor finner ikke ungdommen marin sektor interessant? Hva skal til for å gjøre denne sektoren attraktiv for ungdom som skal gjøre et yrkesvalg? Kompetansebehov i marin sektor? Rekrutteringskonferansen ønsker å se på disse spørsmålene, og se på hvilke tiltak som kan gjøres ...
Prosjektnr: 811003
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Hovedprosjekt om kollektive arbeidsformer

Prosjektnr: 901559
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Kartlegging av tilgjengelig teknologi for automatisert vasking og rengjøring av produksjonsanlegg i norsk og europeisk næringsmiddelindustri

Det stilles stadig strengere krav til vask og renhold av næringsmiddelindustrien fra både norske og utenlandske myndigheter. Dette gjelder også norsk sjømatindustri der hensyn til mattrygghet stadig blir viktigere. Med økt fokus på renhold, økes også kostnadene for hver enkelt ...
Prosjektnr: 901574
Varighet: 2019 - 2020
Status: Avsluttet

Konsekvenser av algesituasjonen i nord

​I mai 2019 oppstod en omfattende oppblomstring av mikroalgen Chrysochomulina leadbeatrii i deler av Nordland og Troms. Mikroalgen flyter fritt i vannmassene og blomstrer opp på våren. Normalt registreres den i lave konsentrasjoner men med ujevne mellomrom kan det oppstå oppbloms ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up