Til innholdet

2 gangs utlysning: Effektiv ombordtaking og bedøvning av linefanget fisk i kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

Bløgging av linefanget fisk som kommer levende ombord er forbundet med risiko for de som skal bløgge fisken. Noen ganger har det oppstått tilfeller der fisker stikker seg selv med kniven. Alene ombord og med en alvorlig blødning kan situasjonen bli kritisk når såret må forbindes samtidig som at haling av redskap må stoppes midlertidig. Værforhold og avstand til land og grunner kan i tillegg gjøre situasjonen enda mer kritisk.

Prosjekt 901385 PIB – El-bedøver for linefartøy ble igangsatt i 2017 for å forebygge slike ulykker. Prosjekteier har imidlertid valgt å avbryte prosjektet pga. stort arbeidspress innen deres kjerneområde.

Dersom en annen utstyrsleverandør overtar «stafettpinnen» så vil prosjekteier stille alt utført utviklingsarbeid, inkludert kildekoder, til disposisjon uten vederlag.

Næringen har også behov for utvikling av et ombordtakingssystem for mindre linefartøyer. En slik løsning kan kombineres med El-bedøver. Det er foreslått å utvikle en innretning som er basert på maskinsyn og som løfter/vipper linefanget fisk om bord i stedet for å bruke klepp. Dette vil redusere gjentagende belastende bevegelser over rekken og det eliminerer skader i fiskekjøttet pga. uheldig bruk av klepp.

I tillegg til ombordtaking og el-bedøvning er det ønskelig at systemet også sørger for automatisk avkroking. Avkroking etter bedøvning gir økt effektivitet og økt fiskevelferd. I systemet som utvikles må det også tilrettelegges for bløgging og utblødning i nedkjølt sjøvann etter avkroking.

Målsetting /Problemstilling

Hovedmål:

Utvikle et sammenhengende system for ombordtaking og el-bedøving for kystlineflåten.

Delmål:

  1. Utvikle en automatisk innretning for å løfte/vippe linefanget fisk om bord
  2. Utvikle automatisk el-bedøvning
  3. Utvikle automatisk avkroking
  4. Tilrettelegge for bløgging og utblødning i nedkjølt sjøvann
keyboard_arrow_up