Til innholdet

Effektiv blodsirkulasjon hos laks

FHF lyser ut inntil 15 millioner NOK for å fremskaffe kunnskap om betydningen av effektiv blodsirkulasjon hos laks.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901743

Problemstilling 

Hjertehelse er viktig for alle, ikke minst oppdrettslaks som i dag ofte utsettes for håndtering og stressende situasjoner. Det har lenge vært et kjent faktum at oppdrettslaksens hjerte ofte skiller seg betydelig i form og funksjon fra villaksens hjerte. Oppdrettslaksens hjerte er avrundet, mens villaksens hjerte er mer pyramideformet. Det er kjent at dette gjør at oppdrettslaksens hjerte er langt mindre effektivt til å pumpe blodet ut til kroppens organer, og det er sannsynlig at dette påvirker blodsirkulasjonen til ulike perifere organ, blant annet skinn og muskulatur. Dette bidrar sannsynligvis videre til at immunforsvaret «ikke når frem» like godt til slike perifere organer, som dermed er mer utsatt for infeksjoner som kan gi sårdannelser, svakere muskulatur m.m. Fisk med svekket hjerte er ofte blant de som dør først.

Det er også godt kjent at for høy temperatur i klekkeri/yngelfasen, rask vekst i settefiskfasen og kanskje også lite mosjon av oppdrettslaksen i oppvekstfasen, kan føre til feilutvikling og dårlig fungerende hjerter. Likevel er det få/ingen som i dag tar tilstrekkelig hensyn til dette, selv om noen har begynt å produsere «gammelsmolt» med lavere veksthastighet og dokumentert bedre hjertemorfologi og dermed sannsynligvis også hjertefunksjon. Dette studeres nærmere i prosjektet Varige effekter av forbedret hjertehelse hos laksesmolt (HELSMOLT) (fhf.no).

For å studere og dokumentere mulige konsekvenser av ulik hjertemorfologi sin betydning for effektivitet av blodsirkulasjon hos laks, vil det være nyttig å gjennomføre et prosjekt i realistisk skala i forhold til kommersiell lakseproduksjon.  

Målsetting 

Dokumentere mulige konsekvenser av ulik hjertemorfologi sin betydning for effektivitet av blodsirkulasjon, helse og kvalitet hos laks produsert under realistiske oppdrettsbetingelser.

keyboard_arrow_up