Til innholdet

FHF lyser ut inntil 6 millioner kroner til prosjekt på fiskevelferd hos laks i matfiskanlegg

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901554

Laksenæringens visjoner om vekst fordrer økt kontroll med de biologiske og helsemessige utfordringene, og her er overvåkning og kontroll av fiskens helse og velferd et sentralt element. FISHWELL-prosjektet har gitt næringen en «verktøykasse» for måling av ulike velferdsindikatorer, og neste steg er å kartlegge hvilke indikatorer som bør inngå i rutinemessig evaluering av matfisk.

keyboard_arrow_up