Til innholdet

FHF lyser ut inntil 6 millioner kroner til prosjekt på fiskevelferd hos laks i matfiskanlegg

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Laksenæringens visjoner om vekst fordrer økt kontroll med de biologiske og helsemessige utfordringene, og her er overvåkning og kontroll av fiskens helse og velferd et sentralt element. FISHWELL-prosjektet har gitt næringen en «verktøykasse» for måling av ulike velferdsindikatorer, og neste steg er å kartlegge hvilke indikatorer som bør inngå i rutinemessig evaluering av matfisk.

keyboard_arrow_up