Til innholdet

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 1,0 millioner NOK for å kartlegge hvilken kompetanse sjømatnæringen vurderer som nødvendig for videre utvikling, og for å løse fremtidens utfordringer.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901711

Problemstilling 

Politikere har et uttalt ønske om å øke satsingen på havet og det er ambisjoner om å skape mange nye arbeidsplasser i sjømatnæringen. Interessen rundt sjømatnæringen har økt formidabelt de seneste årene. Dette gjenspeiler seg i økningen av antall studenter som ønsker å ta sjømatrelatert utdanning. Til tross for denne økende interessen finnes det i begrenset grad kunnskap om hvilken kompetanse næringen har behov for i framtiden, og hvor mange kandidater som trengs innenfor ulike fagområder. Dette er avgjørende kunnskap for at næringens kompetansebehov vil bli dekket gjennom utdanning og rekruttering. Det betyr bl.a. hva slags utdanningsmuligheter som tilbys, hva slags omfang utdanningstilbudet har, hva slags etterutdannings- og kompetanseutviklingsmuligheter næringen har etc.

FHF ønsker med dette å fremskaffe kunnskap om hvilket kompetansebehov sjømatnæringen har for framtiden, sett i lys av at nye teknologier tas i bruk og nye driftsformer etableres. Det fremkommer også ambisjoner om vekst i nye næringsstrategier, eksempelvis i Havbruksstrategien[1] som ble lagt frem i juni 2021.

Målsetting 

Å kartlegge hvilken kompetanse et bredt utvalg av bedrifter i hele sjømatnæringen (ikke inkludert leverandørbedrifter) vurderer som nødvendig for videre utvikling og for å løse fremtidens utfordringer. Det er ønskelig at rekrutteringsbehovet kvantifiseres i den grad det er mulig.

[1] Havbruksstrategien - Et hav av muligheter - regjeringen.no

keyboard_arrow_up