Til innholdet

Kan inntak av ketolinsyre fra pelagisk fisk påvirke insulinfølsomhet?

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge hvorvidt ketolinsyre fra pelagisk fisk har innvirkning på insulinfølsomheten hos forsøksmus eller rotter. Dette er 2. gangs utlysning på samme tema.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Hjerte -karsykdom er den viktigste årsak til død, tapte leveår og funksjonstap i den vestlige verden.
En viktig underliggende årsak til hjerte-karsykdom er aterosklerose. Denne prosessen er ofte styrt av en eller flere forstyrrelser av stoffskiftet slik som f.eks. overvekt og diabetes type II (sukkersyke). Slike forstyrrelser kan igjen påvirke leveren og funksjonen av dette organet som er viktig for stoffskiftet.

Oljer for humant konsum er et produkt i vekst. Tilbudet av marine oljer til humant konsum vokser. Det samme gjør behovet for å kartlegge den helsemessige effekten ved inntak.

Data fra andre prosjekter finansiert av FHF (901592), tyder på at ketolinsyre kan ha en gunstig helse-effekt blant annet på utvikling av aterosklerose. Lite er kjent rundt hvorvidt ketolinsyre påvirker de metabolske prosesser knyttet til insulinfølsomhet og fettlever. Slik kunnskap vil ha stor betydning for en helhetlig kartlegging av ketolinsyres helseeffekt. Resultatene fra prosjektet vil også kunne ha betydning for pelagisk næring sine muligheter til å utnytte eget restråstoff enda bedre.

Målsetting med prosjektet er å kartlegge om ketolinsyre fra pelagisk fisk har innvirkning på metabolske prosesser knyttet til insulinfølsomhet og fettlever hos mus eller rotter.

keyboard_arrow_up