Til innholdet

Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt

FHF lyser ut midler til finansiering av et 1-årig kartleggingsprosjekt på kunnskap om produksjon av laksesmolt, avdekking av åpenbare kunnskapsbehov og anbefalinger om beste praksis.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901701

Utsett av større laksesmolt (også omtalt som storsmolt eller postsmolt) som har vokst over et lengre tidsrom i settefiskanlegg enn konvensjonell produksjon av null- og ettårig smolt, har blitt en stadig vanligere produksjonsstrategi i laksenæringen.

Som følge av dette har næringen opparbeidet betydelig erfaringsbasert kunnskap om produksjon av storsmolt/ postsmolt. I takt med dette publiseres det også stadig flere artikler på fagfeltet i vitenskapelige tidsskrifter. FHF ønsker derfor å iverksette en utlysing for å finansiere et prosjekt som skal kartlegge både erfaringsbasert og publisert/litterær kunnskap knyttet til slik produksjon. 

Målsettingen med prosjektet er å kartlegge erfaringsbasert og publisert kunnskap om produksjon av stor laksesmolt, avdekke kunnskapsbehov og gi anbefalinger om beste praksis.

keyboard_arrow_up