Til innholdet

Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt

FHF lyser ut midler til finansiering av et 1-årig kartleggingsprosjekt på kunnskap om produksjon av laksesmolt, avdekking av åpenbare kunnskapsbehov og anbefalinger om beste praksis.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Utsett av større laksesmolt (også omtalt som storsmolt eller postsmolt) som har vokst over et lengre tidsrom i settefiskanlegg enn konvensjonell produksjon av null- og ettårig smolt, har blitt en stadig vanligere produksjonsstrategi i laksenæringen.

Som følge av dette har næringen opparbeidet betydelig erfaringsbasert kunnskap om produksjon av storsmolt/ postsmolt. I takt med dette publiseres det også stadig flere artikler på fagfeltet i vitenskapelige tidsskrifter. FHF ønsker derfor å iverksette en utlysing for å finansiere et prosjekt som skal kartlegge både erfaringsbasert og publisert/litterær kunnskap knyttet til slik produksjon. 

Målsettingen med prosjektet er å kartlegge erfaringsbasert og publisert kunnskap om produksjon av stor laksesmolt, avdekke kunnskapsbehov og gi anbefalinger om beste praksis.

keyboard_arrow_up