Til innholdet

Lønnsom utnyttelse av restråstoff ombord i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901618

Bakgrunn

Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk økte fra 50% til 60% fra 2017 til 2018. Ikke utnyttet restråstoff fra hvitfisk var 132.000 tonn i 2018. Tendensen er at nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100% utnyttelse av restråstoffet, mens eldre fartøy ikke har kapasitet til å lagre store mengder restråstoff. I dag blir restråstoffet i hovedsak prosessert på 3 forskjellige måter; lever, rogn, hoder og avskjær blir frosset i blokker for senere prosessering på land, ombordproduksjon av mel og olje både til humant forbruk og til produksjon av fôr (der man bruker alt restråstoff, inkl. sloet), ombordproduksjon av ensilasje som i hovedsak går til fôrprodusenter som lager laksefôr. Økt lastekapasitet og utstyr for å ta vare på restråstoff i nye fartøy har en kostnad som skal forsvares og det er ønskelig å finne nye prosesser og anvendelser for restråstoff som gir økt verdi og/eller lavere kostnader.

 

Målsetting /Problemstilling

Utvikling og implementering av ny teknologi eller metode for ombordprosessering av restråstoff til ny og mer verdiskapende anvendelse.

keyboard_arrow_up