Til innholdet

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisket

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til utvikling av seleksjonssystemer i industritrål innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Innblanding av uønsket bifangst, herunder torskefisker, makrellstørje og beskyttede og truede arter (ulike haiarter) er en økende problemstilling i pelagisk- og industritråling.

Det bidrar til effektivitetstap, redusert lønnsomhet i flåten og ikke full utnyttelse av fiskekvotene. 

FHF har nylig avsluttet prosjektet 901634  https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901634/ der et fleksibelt seleksjonssystem «Excluder» viste potensiale for å fjerne uønsket bifangst i tråling etter øyepål.
FHF ønsker å fortsette utviklingen av denne innretningen i øyepålfiskeriet og at den videreutvikles/tilpasses til tobisfiskeriet.

 

Målsetting er å utvikle et seleksjonssystem som er bedre enn dagens sorteringsrist for å redusere bifangst av uønskede arter i tråling etter øyepål og tobis.

Excluder til øyepål- og tobisfiske med trål skal videreutvikles
Maskevidde i seleksjonsrøret i Excluder skal optimaliseres
Excluder fra ulike leverandører skal sammenlignes
Seleksjonsinnretningens funksjonalitet og seleksjonskapasitet skal dokumenteres med målinger og videoopptak
Presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten skal utarbeides

keyboard_arrow_up