Til innholdet

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen (1)

FHF lyser ut inntil 5,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901702
Prosjektnr: 901733

Problemstilling 

Havbruksnæringen i Norge er i stadig utvikling – nye driftsformer, teknologier osv. utvikles og tas i bruk løpende. FHF bidrar til denne utviklingen gjennom vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskapsutvikling i finansierte prosjekter. Å sikre at denne kunnskapen tas aktivt i bruk er en stadig og stor utfordring.

Utdanningsinstitusjonene, særlig på høyere nivå, har en utfordring med at det er mangel på oppdaterte læreverk. Det benyttes i stor grad gamle lærebøker, nedlastede artikler og rapporter fra nettet mm. som grunnlag for pensum. Lærekreftene ved høyskoler og universiteter er ikke alltid like godt oppdatert på hvordan næringen faktisk er i dag, da det kan være en stund siden de dannet seg inntrykk av hvordan næringen jobber og hvilke teknologier som benyttes.

Fremtidens aktører i havbruksnæringen utdannes i dag, og det er stadig flere som velger utdanning på universitets-/høyskolenivå. Hvis de tilbys oppdaterte læreverk, gjerne i form av nettbaserte / interaktive verktøy, øker sannsynligheten for de får med seg best mulig oppdatert kunnskap om næringen. Oppdaterte læreverk, eller helt nye på områder der dette ikke finnes, vil også være nyttige for direkte bruk ute i næringen.

Målsetting 

Målsettingen med arbeidet er å utvikle ett eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruks-næringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

keyboard_arrow_up