Banner Image

Havbruk

FHF skal gjennom kunnskaps-og teknologiutvikling sikre havbruksnæringen utviklingsmuligheter for fremtiden. Området havbruk i FHF er delt inn i 5 sammenhengende fagområder:
Rammebetingelser, kvalitet, bærekraftig havbruk, fiskehelse og marine fettsyrer.

FoU for ei bærekraftig havbruksnæring - målet med denne brosjyren er å synliggjøre eksempel på satsingsområder som FHF jobber innenfor.

 

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215