Til innholdet

Automatisk bløgging om bord I trålfartøy

I prosjektet Optibløgg har man utviklet en automatisert metode for å bløgge hvitfisk om bord i trålere.

Adobestock 137858384 Just

← Se flere resultater
Prosjekt:
901360

Linefanget fisk leveres i dag med høyere kvalitet enn man klarer for trålfanget fisk. Dette påvirker også prisen. Gjennom å ta fisken om bord levende, lagre den levende og deretter bedøve og bløgge den innen en halv time, vil man kunne oppnå god kvalitet også på trålfanget fisk. En automatisk bløggerobot vil automatisere bløgging ved stikking.

Bygger på tidligere prosjekt

Prosjektet «Optibløgg» er en del av en større satsning innenfor automatisering av fabrikktrålere for å øke kvalitet på trålfanget fisk. Kvaliteten og verdien forringes raskt når fisk dør, og tapt kvalitet kan ikke gjenvinnes.

Dette prosjektet kommer som en naturlig oppfølging til prosjektene:

I disse prosjektene har man funnet ut at man får best kvalitet dersom man bløgger fisken når den er levende, og at det er minst blod i fiskekjøttet dersom fisken er ustresset når den bløgges. I den videre prosessen har det vist seg at å bløgge levende fisk er tungt manuelt arbeid og vanskelig å utføre på levende fisk. Ønsket er derfor å bedøve fisken før den bløgges. Det brukes i dag en elektrobedøver til dette, som er velkjent teknologi fra oppdrettsnæringen.

For å hjelpe næringen med dette lyste FHF i 2017 ut et prosjekt med følgende hovedmål:

"Hovedmålet er å realisere en fullskala levendelagrings-system med automatisk bløgging ombord tråler".

Enarmet robot med stor nøyaktighet

I dette prosjektet var målet å komme frem til en automatisert metode for å bløgge hvitfisk om bord i trålere. Optimar har nå fullført laboratorietesting der villfanget avlivet torsk ble brukt.

Optimar har utviklet en automatisert løsning for robotisert bløgging av hvitfisk. Løsningen er skalerbar og kan tilpasses kundens ønske til kapasitet gjennom å kombinere flere antall av samme bløggemodul. Løsningen fungerer ved at fisken blir bedøvet, maskinsystemet detekterer bløggepunkt og sender bløggepunktet videre til roboten. Roboten(e) manøvrerer seg da hurtig til det punktet og stikker fisken med en kniv. Etter dette går fisken videre til en utblødingstank. Løsningen er testet internt i Optimar ved hjelp av etablert testrigg og avlivet villfanget torsk.

Fagsjef i FHF, Roar Pedersen sier «en automatisk bløgger har blitt utviklet til et kommersielt produkt og inngår som ett av flere utviklingsprosjekter finansiert av FHF med mål om å automatisere prosessflyten om bord i havfiskefartøy.»

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

keyboard_arrow_up