Til innholdet

Økt fangst og mindre bunnpåvirkning med nytt trål-gir

Et nytt trål-gir konsept ga 20-40% mer fangst enn standard rockhopper. Giret er også designet for å være mer skånsom mot havbunnen, noe som kan hjelpe næringen mot en enda mer effektiv og miljøvennlig fremtid.

Foto: Jostein Saltskår, HI
901754 Trål Gir
← Se flere resultater
Prosjekter:
901633 , 901754

I forbindelse med prosjektene «Utvikling av seleksjonssystemer i torsketrål. Nasjonal satsing 2020–2023» og «Skånsom og effektiv tråling etter hvitfisk» ble det gjennomført et tokt i regi av fiskeridirektoratet. Begge prosjektene er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og SINTEF Ocean og har som hovedmål å utvikle nye seleksjonsinnretninger til trålfiskeriet og å redusere bunnpåvirkningen av trålfiske.

Mindre bunnpåvirkning

Toktet ble gjennomført om bord en kommersiell tråler i slutten av november 2023. Hovedmålet med toktet var å teste en ny rist med større sorteringskapasitet en dagens ristseksjoner og å teste et nytt gir-konsept kjent som Semi-Circle Spreading Gir (SCSG). Dette konseptet ble først testet for nesten ti år siden, og selv om den har vært bruk på forskningstokt i flere anledninger (Grimaldo et al., 2013; Brinkhof et al., 2017), har det aldri vært testet kommersielt. 

Giret testet på dette toktet var bygd i syv seksjoner og hadde en totallengde på 31.2m. På grunn av hydrodynamiskkonstruksjonen, vektforskjellen og det som tidligere har blitt observert i undervansopptakk, er det antatt at bunnpåvirkningen fra SCSG er betydelig lavere enn fra et tilsvarende rockhopper-gir. Dette skal undersøkes grundigere i prosjektet «Skånsom og effektiv tråling etter hvitfisk» som avsluttes i 2026.

Økt fangst

Direkte sammenligning av fangstene tatt med dobbel-trål utrustet med henholdsvis et rockhopper-gir og et SCSG viste at sistnevnte gjennomsnittlig kan fange opp til 50% mer fisk. Samtidig kan det hende at den forskjellen ikke utelukkende skyldtes SCSG og resultatene skal tolkes forsiktig.

Tidligere forsøk utført om bord på forskningsskipet Helmer Hanssen viser at det er 20% mindre fisk som går under fiskelinen med SCSG sammenlignet med et vanlig rockhopper-gir (Brinkhof et al., 2017). Den økte evnen SCSG har til å spre trålåpningen, reduksjon av fisk som forsvinner under fiskelina og dens stabilitet er trolig årsaken til de økte fangstene.

Innføringen av et slikt gir kan være en viktig milepæl i kappløpet mot et mer effektivt og miljøvennlig trålfiske. 

 

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

 

Bilde: Jostein Saltskår, HI.

 

keyboard_arrow_up