Til innholdet

Økt lønnsomhet av restråstoff i havfiskeflåten

Det er nå Vesterålen Marine Olje som skal i gang med å utvikle teknologi for utsortering av lever tilpasset humant konsum i havfiskeflåten

Tran

← Se flere resultater
Prosjekt:
901618

Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk har økt de siste årene. Tendensen er at nye havfiskefartøy er tilrettelagt for 100% utnyttelse av restråstoffet, mens eldre fartøy ikke er det. Økt lastekapasitet og utstyr for å ta vare på restråstoffet i nye fartøy har en kostnad som skal forsvares, og det er ønskelig å finne nye anvendelser av restråstoff som gir økt verdi eller lavere kostnader. Med bakgrunn i denne problemstillingen utlyste FHF midler tidligere i år gjennom ordningen Prosjekt i Bedrift til utvikling av teknologi for ombordprosessering av restråstoff til ny og mer verdiskapende anvendelse.

Vesterålen Marine Olje skal nå i gang med å utvikle et system for utsortering og ivaretagelse av lever om bord. I dag er det ingen havgående fartøy som ensilerer lever til humant konsum. En del trålere har i løpet av de siste årene investert i anlegg for ensilering av samfengt restråstoff, men da av lavverdi som ikke er egnet for humant konsum. Dette prosjektets overordnede idé er å sortere ut og ensilere leverfraksjonen, for økt råstofftilgang til tranproduksjon, uten ytterligere ressursuttak og miljøpåvirkning. 

Les mer om prosjektet

keyboard_arrow_up