Til innholdet

04.08.2020
Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Elektrifisering av kystfiskeflåten

Med den målsetting å redusere klimagassutslipp i sjømatproduksjon starter det nå opp et nytt prosjekt for å utvikle/utrede en fiskebåt som går på 100 % fossilfritt drivstoff basert på batteri og brenselsceller

Prosjekt:
901640
Les også
Les flere nyheter

Selv om sjømat er en av de mest klimavennlige proteinkildene vi kan spise, er det fortsatt rom for å redusere klimagassutslippene i fiskeflåten. Ser man bort fra verdikjeder med lufttransport er det utslippene fra flåten som står for det største klimaavtrykket innenfor fiskeriene. Fra EU stilles det krav til Norge om 40 % reduksjon i klimagassutslipp for ikke-kvotepliktig sektor fra 2005 til 2030.

Les rapport «Klimaregnskap for norsk sjømatnæring» som dokumenterer sjømatnæringens klimaspor og sammenligner det med landbasert kjøtt.

Derfor er det behov for å undersøke tekniske og operasjonelle tiltak for å redusere drivstofforbruk og utslipp fra fiskefartøyer. Dette krever en målrettet satsing på flåtefornyelse og oppgradering av eksisterende fartøy, samt en økt elektrifisering av sjømatnæringen. Det var med bakgrunn i denne problemstillingen at FHF lyste ut midler tidligere i vår til forskning for å utvikle en hybrid fiskebåt som fikk strøm fra batterier og brenselsceller som går på hydrogen eller ammoniakk. I første omgang er målet å konsentrere seg om det kystnære fiske, både fordi disse båtene er mindre, men samtidig også oftere er til land slik at de kan etterfylle hydrogen eller ammoniakk og samtidig toppe batteripakken. 

SINTEF Ocean starter nå som følge at utlysningen nevnt over et ettårig prosjekt «Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselsceller» med målsetting å utvikle en godkjennbar systemløsning for et 13 m kystfiskefartøy. Det er brenselcellen som skal produsere strøm av hydrogen eller ammoniakk som blir lagret midlertidig i batteripakken. I prosjektet inngår også å se på sikkerhet ved bruk og lagring, å beregne merkostnader for fartøy og sammenligne driftskostnader mellom hybdrid og konvensjonelle fartøy.

Prosjektet er også omtalt i Teknisk Ukeblad "Skulle bygge verden første hydrogenfiskebåt - ble for dyrt

Lykkes det å utvikle en lønnsom og sikker fossilfri fremdrift for kystfiskeflåten så vil næringens klimautslipp reduseres, noe som kan påvirke næringens konkurranseevne positivt.

keyboard_arrow_up