Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

222044

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 222044
Status: Avsluttet
Startdato: 20.11.2006
Sluttdato: 31.12.2007

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2006

Prosjektet er en oppfølgning av tidligere prosjekt som har pågått siden 2002 under FHFs fellestiltak for fiskeri- og havbruksnæringen.
 
Den overordnede problemstillingen er å opparbeide systematisk kunnskap om hvilke virkninger ulike reguleringsregimer har for verdiskapingen, for å kunne bidra til å forenkle og forbedre reguleringssystemet.
Å utvikle systematisk kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker fangstadferd.
Kunnskapen som skal frembringes i prosjektet er nødvendig for å legge forholdene bedre til rette for at næringen samlet sett skal kunne betjene verdifulle markeder på en bedre måte.
Prosjektet består av tre delprosjekter.

Delprosjekt 1
Stimulering til markedsbasert høsting gjennom premiering.

Delprosjekt 2
Tiltak for å utnytte fordeler ved spesialisering.

Delprosjekt 3
Kostnads- og nytteanalyse av valg av minstemål.
 
Prosjektorganisering
En referansegruppe bestående av representanter fra forvaltningen, forskning og næringen er også tilknyttet prosjektet.
keyboard_arrow_up