Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

552362

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 552362
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2007
Sluttdato: 31.12.2009

The Impact of Pancreas Disease (PD) on Flesh Quality of Atlantic Salmon

Results achieved
In Norwegian
For perioden fra oktober 2009 til februar 2010 har det vært gjennomført en studie for å avdekke betydningen av prosessmetode ved røyking for sluttkvaliteten av laksefilét etter pankreassykdom (PD)-smitte. Videre har man hatt omfattende aktivitet knyttet til statistisk bearbeiding, tolkning og publisering av data fra prosjektet, samt aktiviteter knyttet til populærvitenskapelig formidling av forskningsresultater til industri – mest muntlig, men også noe skriftlig.

Prosessparameterne som ble variert var: Røyketid, tørketid og temperatur. Videre ble det benyttet ferskt og frosset råstoff. Som referansemateriale ble det benyttet usmittet laks fra et kommersielt oppdrettsanlegg. Man ønsket ut fra denne omfattende prosessmatrisen å avdekke om det er mulig å styre røykeprosessen i ønsket retning slik at en i mest mulig grad unngår kvalitetsfeil i røkt laks. Dette er en aktuell problemstilling ettersom flere røykerier rapporterer om redusert kvalitet i røkt PD laks. I tillegg ble det samme fiskematerialet prosessert ved et kommersielt røykeri etter standardmetode ved røykeriet (kaldrøyking). Denne kommersielt prosesserte laksen ble analysert for mikrobiologisk utvikling gjennom lagring.

All laksen ble vurdert klinisk og histopatologisk, og man har undersøkt om det er en sammenheng mellom graden av slike forandringene og kvalitetsavvik og mikrobiologisk holdbarhet. I korte trekk viste resultatene at sykdomsbildet varierer betydelig mellom individer fra samme merd, der noen individer syntes helt normale mens andre hadde betydelig sykdomstegn. Man fant en statistisk sikker sammenheng mellom graden av forandringer i muskel og avvikende farge og tekstur. Ut fra prosess-studien ble det konkludert at det er viktig å benytte lang tørketid for å redusere risikoen for å få blek og skjoldet filet. PD-smittet laks hadde tilsvarende bakterievekst som usmittet laks.

Det har vært utgitt 5 populærvitenskapelige artikler, 6 bøker/artikler i bøker og holdt 23 foredrag basert på prosjektet. Se prosjektets sluttrapport for komplett liste over dette. Flere vitenskapelige vil bli utgitt senere. Det er også utgitt 3 postere/faktaark.

Prosjektet og resultatene har vært presentert på flere av FHFs fagsamlinger “Foredling laks” og på to Havbrukskonferanser.
Background
The industry is experiencing problems with the quality of salmon with previous Pancreas Disease (PD) diagnosis. The most pronounced problems are discolouration of smoked fillets after vacuum packaging, soft flesh and accelerated microbial growth.
 
PD is a serious and infectious disease. In 2005, PD was diagnosed in salmon at 35 seawater locations as compared to 11 in year 2000. Most Norwegian salmon farms with a PD diagnosis are located in Hordaland and Sogn og Fjordene but PD is unfortunately spreading to new geographic areas. The industry is experiencing problems with the quality of salmon with previous PD diagnosis. The most pronounced problems are discolouration of smoked fillets after vacuum packaging, soft flesh and accelerated microbial growth.
Objectives
• To elucidate to which extent pancreas disease (PD) causes structural changes and quality deterioration in farmed Atlantic salmon
• To develop guidelines on how to handle salmon with a previous PD diagnosis for the industry
• To identify strategies that can accelerate muscle regeneration post-infection.

Sub-goals
1. To determine to which extent PD causes colour deficiencies, texture problems and increased microbial growth in raw and smoked salmon fillets.
2. To determine underlying causes for quality deterioration related to PD and elucidate whether PD induced deteriorations (e.g. histopathological changes) are reversible.
3. To develop guidelines for the industry that provide recommendations on how to treat salmon with previous PD diagnosis.
4. To identify strategies accelerating muscle regeneration post-infection.
5. To contribute to education of PhD students.
Expected project impact
Based on the results obtained, practical guidelines will be established. The guidelines will include recommendation on how salmon with a previous PD diagnosis should be handled. Predominately emphasis will be paid on elucidating the suitability for smoking. Based on the tissue structure analyses, strategies accelerating muscle regeneration post-infection will be identified.
Project design and implementation
To determine quality development during and following PD infection. Furthermore, histopathological and immunohistochemical analyses, post-mortem energy depletion, enzymatic activity and carotenoid metabolism will be studied in detail. Comparison between quality analyses (texture, colour, microbiological quality) and the aforementioned tissue analyses will provide improved knowledge on underlying causes for the quality deterioration related to PD.
keyboard_arrow_up