Til innholdet

Prosjektnummer

900537

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900537
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2010
Sluttdato: 30.11.2010

Seminar om kongsnegl 2010

Mer enn 30 aktører fra forskningen, forvaltningen og næringen deltok på seminaret, som klargjorde en rekke aspekter for den videre utvikling av kongsnegl. Diskusjonen med Mattilsynet bekreftet blant annet at eksport av kongsnegl kan skje hvis man har godkjenning fra tilsvarende myndighet i importland, noe som var avklarende for mange. Det er derfor nå ingen formelle hindringer i veien for at fiske, mottak og eksport av kongsnegl kan startes opp.

Stort potensial
Kongsnegl har et stort potensial for bedre utnyttelse. Internasjonale markeder som Frankrike og Asia anser kongsnegl som delikatesser og priser produktet deretter. Bare i Frankrike omsettes det for rundt 30 millioner euro årlig. Hovedmengden av kongsnegl er de siste 20 årene blitt fisket rundt de britiske øyer, men også på Island, Canada, Frankrike, Russland, Korea, Japan og Chile. Samtidig menes det fra flere hold at den norske kongsneglen har den beste kvaliteten av dem alle.

Betydelige mengder
Et strukturert og lønnsom fiske av denne råvaren har ennå ikke kommet ordentlig i gang i Norge. Dette på tross av at det finnes betydelige mengder kongsnegl langs store deler av norskekysten og at slikt fiske kan kombineres med fiske etter andre arter, som for eksempel taskekrabbe. Mange mener også at teinefiske er “fremtidens redskap” når man tar i betraktning bruk av energi og CO2-utslipp. I tillegg viser undersøkelser gjort av Nofima, at kongsnegler egner seg godt for levende mellomlagring, samt at lagringen i liten grad påvirker kvaliteten på produktet.
Innenfor området “Bedre utnyttelse av marine ressurser” har FHF målsetning om å videreføre utviklingen av fiske etter kongsnegl, under forutsetning av at rammevilkår for fangst, omsetning og eksport gjør det mulig å kommersialisere et slikt fiske.
 
Det er tidligere gjennomført utviklingsprosjekter for kongsnegl, men det gjenstår fremdeles en vei å gå for å få igang kommersiell fangst.
Å belyse utfordringene som har vært ved å kommersialisere fisket etter kongsnegl, samt presentere de erfaringer som er gjort. FHF ønsker i tillegg å få innspill til nye utviklingsprosjekter for å få i gang kommersialisert fiske etter kongsnegl.
Forventet nytteverdi av seminaret er nye innspill til prosjekter og satsningsområder for kongsnegl.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ved faggruppe marine ressurser ønsker å invitere til seminar om kongsnegl. Dette vil finne sted Rica Hell Hotell på Værnes onsdag 10. november 2010.
 
Det legges opp til å invitere ca. 10 foredragsholdere.
Alle foredrag blir lagt ut og gjort tilgjenngelig via FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up