Til innholdet

Prosjektnummer

901095

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901095
Status: Avsluttet
Startdato: 14.04.2015
Sluttdato: 01.06.2017

FiskInfo – helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: Fase 2

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet har levert en ny karttjeneste som viser det siste polare lavtrykk varslet fra Meteorologisk Institutt på kartplottere i shape format. Denne tjenesten vil inngå som en del av FiskInfo-tjenestene på http://www.fiskinfo.no

Prosjektet har levert en mobilapp for Android som gjør det enkelt å se og laste ned informasjon fra FiskInfo. Appen “FiskInfo” kan installeres fra Google Play og gir brukeren tilgang til sin profil på FiskInfo, med abonnement på kartlagsoppdateringer. Registrerte fiskere kan i tillegg rapportere inn og ut fiskeredskap via appen. Dette er en vesentlig forenkling til dagens telefonbaserte rapporteringsrutiner til Kystvaktsentralen. I samarbeid med Fiskeridirektoratet kan brukeren også rapportere tap av redskap via app.

Prosjektet oppsummerer med at FiskInfo er en stabil og levedyktig portal som kan utvides med flere tjenester som utfordrer både volum og sanntidskrav på informasjonen.

Arbeidet er utført av SINTEF Nord AS i samarbeid med FHF, BarentsWatch, Kystvaktsentralen og Fiskeridirektoratet.

Tjenestene som er utviklet i prosjektet så langt bidrar til å forenkle innhenting og sammenstilling av sentral informasjon for effektiv og lønnsom utøvelse av fiskeriet. Tilbakemeldingen fra fiskeflåten synes å være svært positiv.
 
Dette inntrykket stemmer over ens med registrering av brukere hvor det kan se ut til at minst 1/5 av flåten benytter tjenesten.
I arbeidet med prosjektet FiskInfo I (“Utvikling av helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: FiskInfo” (FHF-900975)) ble det identifisert en rekke ønsker fra brukere i næringen samt flere tekniske oppgraderinger som ville forenkle informasjonsflyten mellom fiskeflåten og landbasert virksomhet. Dette prosjektforslaget beskriver utvikling av en mobiltelefon-applikasjon og tjenester som krever en forskningsbasert metodikk.

Parallelt med dette arbeidet vil BarentsWatch fortløpende utvikle og tilby øvrige prioriterte tjenester som J-meldinger, bølgevarsel, vindprognoser og andre basistjenester fra Meteorologisk institutt.

Arbeidet er et samarbeid mellom næringen (FHF) og SINTEF, koordinert med BarentsWatch utvikling. Basert på erfaringer fra FiskInfo I vil vi i FiskInfo II forenkle og formalisere informasjonsflyten mellom sentrale informasjonskilder og fartøy på havet.
• Å tilby gratis og økt tilgang på prognoser for polare lavtrykk.
• Å evaluere prognose for havstrøm i hele vannsøylen.
• Å utvikle Android-applikasjon for tilgang til og nedlasting av kartlag fra BarentsWatch kartplotter-portal.
• Å tilby effektiv og enkel innrapportering av redskapsposisjoner fra mobile terminaler om bord i fartøy.
 
Prosjektutvidelse 2017
• Å utvikle og implementere innrapportering av tapt redskap via FiskInfo-app.
Resultatene fra prosjektet vil komme aktører i næringen til gode ved å:
• forenkle innhenting av viktig informasjon for planlegging og gjennomføring av fiskeoperasjoner. Dette bedrer beslutningsgrunnlaget til skipper, spesielt i situasjoner hvor man ellers ikke har tid til å innhente opplysningene på tradisjonell måte.
• forenkle rapportering av redskapsposisjoner til Kystvaktsentralen ved bruk av mobil-app.
• potensielt øke kvaliteten på informasjonen ved raskere oppdateringskrekvens og lavere terskel for innrapportering via mobilapp.
• økt kunnskap om prognostisering av vannsøylestrøm for sentrale deler av NØS (norsk økonomisk sone).
FiskInfo representerer et nytt konsept for informasjonsdeling i fiskerinæringen. Viktige elementer er åpne offentlige data, næringsspesifikke informasjonskilder og strenge krav til fleksibel distribusjon og tilpasning av data. Det finnes ikke et åpent informasjonssystem tilsvarende FiskInfo og det er derfor ingen erfaringsbasert standardløsning på hvordan systemarkitektur og brukertilpasning skal utvikles.
 
FiskInfo II vil bygge på erfaringer fra FiskInfo I og gjennomføres i henhold til Design Science-prinsipper med hyppig evaluering av resultater i realistiske omgivelser.
 
Arbeidet er et samarbeid mellom næringen (FHF) og SINTEF, og tett koordinert med BarentsWatch utvikling. Parallelt med dette arbeidet vil BarentsWatch fortløpende utvikle og tilby øvrige prioriterte tjenester som J-meldinger, bølgevarsel, vindprognoser og andre basistjenester fra Meteorologisk institutt.

Prosjektet vil også ha en dialog med Fiskeridirektoratet om hvordan man kan samordne rapportering og informasjonsspredning slik at flest mulig sluttbrukere får god og effektiv tilgang til relevante informasjonssystemer.

Arbeidet i prosjektet deles inn i tre arbeidspakker med egne leveranser:
• Arbeidspakke 1 (AP1): Mobil applikasjon med innrapportering av redskap
Leveranse: mobil applikasjon til Android

• Arbeidspakke 2 (AP2): Havstrømsmodell og polare lavtrykk
Leveranse: Nytt kartlag på BarentsWatch portal med polare lavtrykk. Evaluering av havstrøm.

• Arbeidspakke 3 (AP3): Prosjektledelse og evaluering
Leveranse: Prosjekt og evalueringsrapport

Prosjektet har etablert en styringsgruppe med medlemmer fra alle redskapsgrupper, FHF og Norges Fiskarlag.

Foreløpige resultater
FiskInfo-mobilapplikasjoner
Mobil-app er tilgjengelig for Android (versjon 1.0) som gjør det mulig å se på kartlag og laste disse ned til minnekort på telefonen.

Det er i tillegg levert en FiskInfo-app for iOS (demo) som ikke var spesifisert i prosjektplanen. Her er det inntil videre ikke mulig å se på kartlag og laste disse ned slik som for Android.
 
Prosjektutvidelse 2017
Utvidelsen skal utvikle og implementere innrapportering av tapt redskap via FiskInfo app. Gjennomføringen av dette vil omfatte:
• kravspesifikasjon
• design
• utvikling
• integrasjon med BW og KVS: testing og feilretting
Prosjektet vil presentere resultatene på relevante konferanser som LofotFishing og Nor-Fishing (2016). I tillegg vil prosjektet være synlig i næringskanaler som FiskeribladetFiskaren og Kyst & Fjord.
Forskningsresultatene vil publiseres i akademiske konferanser og presenteres i SINTEFs nett-tidsskrift Gemini (www.gemini.no). 
keyboard_arrow_up